Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategie rozwoju biznesu – I stopień

Strategie rozwoju biznesu – I stopień

Kierunek

Strategie rozwoju biznesu

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka
Przedmiot drugi (do wyboru): fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

O kierunku

Program studiów łączy sferę teorii i praktyki, co jest zgodne z jednej strony profilem kształcenia uniwersyteckiego, z drugiej koniecznością przygotowania absolwentów do pełnienia funkcji zawodowych. Cechuje go oparcie podstaw kształcenia na wiedzy z zakresu makro i mikroekonomii, prawa, finansów nauk społecznych, matematyki i statystyki i stosunków międzynarodowych; pozwala to lepiej zrozumieć i interpretować złożoną rzeczywistość gospodarczą oraz daje możliwość implementacji poznanych modeli, metod i technik w praktyce gospodarczej. Grupa przedmiotów do wyboru stanowi element indywidualizacji kształcenia, dając studentowi możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w różnego typu organizacjach sektora biznesu – przedsiębiorstwach przemysłowych, deweloperskich, handlowych, bankach, firmach konsultingowych. Są również przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej. 

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk biznesowy, menedżer niższego szczebla / team leader, specjalista ds. audytu wewnętrznego, asystent zarządu. 

Atuty kierunku

Program studiów wyróżnia interdyscyplinarność. Poszerzenie problematyki ekonomicznej o przedmioty ukierunkowane na kompetencje menedżerskie przybliża profil absolwenta do potrzeb i wymagań rynku pracy. Przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii stanowi o możliwości dalszego rozwoju osobistego i realizacji kariery zawodowej. Daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.