Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie międzynarodowe – II stopień

Zarządzanie międzynarodowe – II stopień

Kierunek

Zarządzanie międzynarodowe

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Zarządzanie w projektach międzynarodowych
 • Globalne systemy logistyczne 

O kierunku

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe jest zorientowany na studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, pracy zespołowej  szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnego rozwiązywania problemów,  dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń). 

 

Specyfika kierunku 

 • Możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat zarządzania organizacją w dzisiejszym, otwartym świecie;
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zajęcia z praktykami;
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych; 
 • Kształtowanie wrażliwości społecznej;
 • Możliwość łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki, samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy w grupach;
 • Interdyscyplinarność;
 • Wrażliwość na problemy współczesnego świata;
 • Budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program studiów

Zobacz plan studiów (uwaga, drugi rok idzie innym, starym torem)

Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje absolwentów umożliwią im podjęcie pracy w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Wiedza i umiejętności, które zdobędą, sprawdzą się również podczas tworzenia i rozwijania własnego biznesu. Mogą znaleźć pracę m. in.:

 • w firmach działających w różnych krajach, 
 • w korporacjach międzynarodowych,
 • w organizacjach międzynarodowych profit i non-profit, 
 • w fundacjach i stowarzyszeniach,
 • zakładając własną globalną firmę, tzw. born global.

Atuty kierunku

 • zajęcia praktyczne, współpraca z praktykami:  (m.in. ABB, Bahlsen , BP Europa Oddział w Polsce, Coca Cola HBC Polska, FEV Group, Grupa Azoty, Grupa Żywiec, Motorola, Shell, Star-up Shelfwise, T&M Partners, UBS), 
 • symulacje rynkowe,  
 • wykłady z profesorami z uczelni zagranicznych, 
 • seminaria międzynarodowe (ze studentami z innych krajów),   
 • wyjazdowe sympozjum naukowe,
 • projekty grupowe, debaty oksfordzkie, 
 • nauczanie partycypacyjne (Community Based Learning), 
 • możliwa  indywidualna ścieżka zaliczeń - opieka Tutora,   
 • „czwartki z Katedrą” – mniej formalne spotkania z pracownikami Katedry i zaproszonymi gośćmi, 
 • stowarzyszenie AdMeritum, 
 • możliwość udziału w Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego.