Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – II stopień

Zarządzanie zasobami ludzkimi – II stopień

Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

O kierunku

Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym). Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca.

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji. Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia
pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.
 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Kierunek ZZL umożliwia nabycie uniwersalnych kompetencji przydatnych na stanowiskach kierowniczych w każdym typie organizacji, takich jak umiejętność kierowania zespołami, motywowania czy zarządzania talentami. W szczególności studia 2. stopnia na tym kierunku przygotowują do pełnienia roli menedżera ds. zasobów ludzkich (HR) w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz korporacjach międzynarodowych, a także  w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci zatrudnienie mogą także znaleźć w instytucjach rynku pracy lub w firmach konsultingowych. 

Atuty kierunku

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest współtworzony przez dwie katedry: 

  • Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim, 
  • Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy. 


Studenci mają możliwość rozwoju zainteresowań w kołach naukowych:
 

  • KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 
  • Personalni 
  • KN Rozwoju Osobistego.