Kierunek Administracja,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Administracja  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

W ramach studiów na kierunku administracja student zdobywa wiedzę z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania i nauk społecznych, która nie jest tylko powtarzaniem sztywnych reguł i schematów, ale przede wszystkim ma olbrzymi wymiar praktyczny, którego poznanie sprawi, że na rynku pracy staje się on kandydatem atrakcyjnym dla każdego pracodawcy.
Kształcenie ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji sektora publicznego i prywatnego. Wśród obszarów, na które kładzie się nacisk jest m.in. nauka poprawnej legislacji, przepisów podatkowych, czy struktur i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Prawo administracyjne i prawo wspólnot samorządowych
Zarządzanie publiczne
Podstawy przedsiębiorczości
Zamówienia publiczne
Ochrona własności intelektualnej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia pod kierunkiem znakomitych naukowców i praktyków, którzy mają bogate doświadczenie i na co dzień pełnią odpowiedzialne funkcje w sektorze publicznym i biznesie. Świetnie wyposażony, nowoczesny i skoncentrowany w jednym miejscu kampus budynków UEK z doskonale wyposażoną biblioteką i atrakcyjną bazą sportowo-rekreacyjną oraz bogata oferta współpracy zagranicznej i rozwijania zainteresowań w kołach naukowych wzmacnia potencjał kierunku.
Kierunek stanowi interesujący konglomerat wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z różnych dyscyplin naukowych.

Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku Administracja jest wysoka pozycja w rankingu Perspektywy.

Absolwent kierunku zdobywa podstawową wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa na czele z prawem administracyjnym. Posiada też ważne i przydatne w życiu codziennym umiejętności z dziedziny ekonomii, zarządzania i nauk społecznych.

Może znaleźć pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także jako cywilny pracownik służb mundurowych, administracji sektora prywatnego, czy organizacji pozarządowych.