Kierunek Administracja,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Administracja  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek jest wyprofilowany na zdobycie konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych zarówno w życiu codziennym, jak również w różnych sektorach gospodarki; od publicznego, przez prywatny, skończywszy na organizacjach pozarządowych.

Zwraca się uwagę na kluczowe potrzeby rynku kształcąc przede wszystkim specjalistów z dziedziny kadr, podatków, czy zamówień publicznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ochrona środowiska
Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych
Postępowanie podatkowe
Spółki i umowy handlowe
Prawo i polityka konsumencka

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia pod kierunkiem znakomitych naukowców i praktyków, którzy mają bogate doświadczenie i na co dzień pełnią odpowiedzialne funkcje w sektorze publicznym i biznesie. Świetnie wyposażony, nowoczesny i skoncentrowany w jednym miejscu kampus budynków UEK z doskonale wyposażoną biblioteką i atrakcyjną bazą sportowo-rekreacyjną oraz bogata oferta współpracy zagranicznej i rozwijania zainteresowań w kołach naukowych wzmacnia potencjał kierunku.

Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku Administracja jest wysoka pozycja w rankingu Perspektywy.

Student administracji to nie tylko późniejszy pracownik urzędu, który przybija pieczątki. Współczesna administracja to coraz większe wyzwania i potrzeba kreatywnego myślenia.

Po ukończeniu tych studiów absolwenci świetnie odnajdują się także jako pracownicy sektora prywatnego, czy organizacji pozarządowych, którzy znają podstawy prawa i ekonomii, a także posiadają szereg praktycznych umiejętności, jak np. umiejętność redagowania pism, wiedza dotycząca załatwiania codziennych spraw w urzędach administracji publicznej, sprawna komunikacja w językach obcych, czy praca w zespole.