Kierunek Administracja,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Administracja  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Kierunek łączy aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze funkcjonowania administracji.
Wyróżnikiem kierunku jest dostarczanie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed współczesną administracją zarówno publiczną, jak i prywatną. Dlatego oferta programowa odzwierciedla interdyscyplinarność
zagadnień i złożoność administracji, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd.

SPECYFIKA KIERUNKU:

 • łączenie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów funkcjonowania administracji powoduje, że absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach i podmiotach zarówno publicznych, jak i prywatnych
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego jak i pogłębiania pozanaukowych zainteresowań
 • studia osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej
 • kadra naukowo-dydaktyczna złożona z naukowców mających również
  doświadczenie w praktyce prawniczej, administracyjnej i gospodarczej
 • możliwość realizowania płatnych staży

Więcej informacji na: https://gap.uek.krakow.pl/kandydaci/

oraz: https://gap.uek.krakow.pl/kandydaci/administracja/

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=U5TmFxofiIk

 • Analiza ekonomiczna w instytucjach
  publicznych
 • Innowacyjna gospodarka
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Mediacje i arbitraż
 • Ochrona środowiska
 • Zarządzanie informacjami
 • administracja rządowa i samorządowa
 • administracja wymiaru sprawiedliwości
 • działy organizacyjno-prawne podmiotów sektora prywatnego
 • firmy ubezpieczeniowe, banki
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe