Kierunek Analityka Gospodarcza,
stacjonarne, I stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Analityka Gospodarcza  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Głównym celem jest przygotowanie do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, którym towarzyszy nauka biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi (Excel, Python, pakiet R, VBA).

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Podstawy wielowymiarowej analizy danych
Podstawy VBA w metodach ilościowych
Metody analizy ryzyka
Modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci kierunku uczą się przede wszystkim jak stosować wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej.
Główną część programu studiów stanowi nauka wykorzystania metod ilościowych w ekonomii, co umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu mikro- i makroekonomii, rynków finansowych, funkcjonowania gospodarski, metod statystycznych (w tym metod machine learning), ekonometrycznych i analizy ryzyka, podporządkowanych praktyce analiz danych gospodarczych.
Studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.
Część programu studiów można realizować w uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS +.

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza to analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz.

Jako specjalista analityk absolwent znajduje miejsce pracy:

  • w korporacjach krajowych i międzynarodowych,
  • w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
  • w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki,
  • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.