Kierunek Analityka Gospodarcza,
stacjonarne, II stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Analityka Gospodarcza  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Głównym celem jest wdrożenie w pogłębiony sposób zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych i informatycznych (Excel, Python, pakiet R, SQL) do analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ekonometria dynamiczna
Statystyczna analiza wielowymiarowa
Optymalizacja decyzji gospodarczych
Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci mają możliwość wyboru języka (polskiego lub angielskiego), w którym prowadzone są wybrane przedmioty.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych co umożliwia studentom łączenie nauki w trybie stacjonarnym z pracą zawodową.

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje oraz pogłębioną wiedzę dotyczącą modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem różnego typu danych statystycznych.
Zna zasady wnioskowania z wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, analizy szeregów czasowych i prognozowania, wielowymiarowej analizy danych oraz badań operacyjnych i demografii; swobodnie posługuje się aparatem statystyczno-matematycznym w empirycznych badaniach ekonomicznych oraz szeroko pojętej analizy danych.