Kierunek Analityka Gospodarcza,
stacjonarne, II stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Analityka Gospodarcza  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać metody modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Na Analityce gospodarczej zgłębisz nauki ekonomiczne, zaznajomisz się z zagadnieniami prawnymi (z zakresu prawa gospodarczego) i nauczysz się analizy zjawisk gospodarczych za pomocą metod ilościowych (statystyka, ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie, informatyka).
Uwaga! Kandydatom na ten kierunek studiów przyda się zdolność analitycznego myślenia i talent matematyczny.

SPECYFIKA KIERUNKU

Absolwenci Analityki gospodarczej na UEK:

  • są w pełni przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się analizą i prognozowaniem różnych aspektów życia gospodarczego,
  • uzyskują cenione na rynku pracy umiejętności, takie jak zdolność prognozowania procesów zachodzących w gospodarce, czy umiejętność przeprowadzania analiz gospodarczych,
  • na studiach zdobywają umiejętność rozwiązywania problemów gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych.

Na I stopniu studiów kierunku Analityka gospodarcza nie wybiera się specjalności. Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów to: makro- i mikroekonomia, finanse, matematyka finansowa, podstawy prawa, statystyka opisowa i ekonomiczna, statystyka matematyczna, demografia, ekonometria, badania operacyjne, metody badań rynkowych.

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza będzie miał dużą szansę znaleźć pracę:

  • jako analityk w korporacjach krajowych i międzynarodowych
  • w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych
  • w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki (jako specjalista analityk gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych)
  • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej