Kierunek Global Business Services,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Global Business Services  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Pierwszy w Polsce kierunek przygotowany we współpracy z firmami sektora usług dla biznesu, który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Kształcimy Absolwenta, który:

 • umie zarządzać zmianą,
 • jest otwarty na nowe zdarzenia,
 • umie prezentować własne opinie,
 • potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

Do głównych atutów kierunku należy:

 • elastyczność w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej,
 • dwujęzyczność zajęć,
 • duży udział zajęć w formule konwersatoryjnej i ćwiczeniowej,
 • praktyki zawodowe w uznanych międzynarodowych firmach,
 • współprowadzącymi są przedstawiciele sektora GBS, wprowadzający treści związane z realnymi wyzwaniami funkcjonowania centrów usług dla biznesu.

W ciągu czterech semestrów oferujemy trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone następującym obszarom:

 • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych (design thinking, agile, itp.).
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych danych w użyteczną informację biznesową.
 • Zarządzanie marką (Brand management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.
 • IT w biznesie
 • Data science
 • Komunikacja w organizacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo CSR
 • Globalne inwestycje
 • Fuzje i przejęcia
 • Finanse międzynarodowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu
 • w firmach branż współpracujących z sektorem usług dla biznesu
 • w administracji współpracującej z sektorem usług dla biznesu

 

Korzyści pracy w sektorze GBS

 • Możliwość rozpoczęcia pracy bez wcześniejszego doświadczenia w rozpoznawalnych globalnych firmach
 • Praca w dynamicznym i interesującym środowisku międzynarodowym pracy w formule projektowej.
 • Wspieranie różnorodności i komunikacji międzykulturowej.
 • Możliwość rozwijania swojego talentu zgodnie z zainteresowaniami biznesowymi.
 • Dogodne godziny pracy i rozbudowane pakiety socjalne.

Więcej o kierunku: gbs.uek.krakow.pl