Kierunek Global Finance and Accounting,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Global Finance and Accounting  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski
Language English

SPECYFIKA KIERUNKU

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej oraz z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych.

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Managment Accounting
Central Banking and Monetary Policy
Corporate Governance
Portfolio Managment

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Program studiów kierunku Global finance and accounting jest dostosowany do wymogów akredytacji:
• Chartered Financial Analyst – CFA: specjalność Corporate Finance and Analytics jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 2 i Level 3.
• Chartered Institute of Management Accountants – CIMA: specjalność Financial Reporting and Audit przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie DMA (Diploma in Management Accounting) z modułu P1 i F1.
• Association of Chartered Certified Accountants – ACCA: specjalność Financial Reporting and Audit – 80% zagadnień z przedmiotów zostało dostosowane do listy wymogów ACCA.

Studenci, którzy ukończą kierunku Global Finance and Accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące.

Absolwenci kierunku mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach.

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich ale również w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje naszych absolwentów także do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.