Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kształcimy ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której bardzo istotną rolę odgrywa sektor publiczny. Łączymy ekonomię, prawo i zarządzanie, dzięki czemu zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje. Studia na kierunku GAP wyposażą Cię w unikalne kompetencje, które pozwolą Ci skutecznie działać na styku administracji publicznej i biznesu. W czasie studiów będziesz mógł wybrać jedną z kilku ścieżek dydaktycznych, dzięki czemu przedmioty będą dopasowane do Twoich planów zawodowych. Damy Ci szansę sprawdzić się w praktyce dzięki unikalnej ofercie płatnych staży, które już w czasie studiów będziesz mógł odbyć u najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Prawo finansowe
Innowacje w gospodarce publicznej
Cyfrowa własność intelektualna
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym i społecznym
Komunikacja wewnętrzna

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Nowoczesne formy dydaktyczne: wyjazdowe sympozja naukowe, debaty oksfordzkie, projekty multimedialne, warsztaty z biznesem.

Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku GAP są najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną we wszystkich kategoriach. Posiadamy też prestiżową akredytację międzynarodową przyznaną przez European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA).

Możliwość realizacji płatnych staży.

Wśród naszych absolwentów są: urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.