Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna słynie z indywidualnego, wymykającego się rutynie podejścia do studentów. Pozwala to w satysfakcjonujący sposób budować także kompetencje miękkie takie, jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu.

Wiemy, że bardzo istotna część uniwersyteckiego rozwoju odbywa się poza salami wykładowymi. Dlatego oferujemy naszym studentom wiele dodatkowych możliwości podnoszenia swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze. Organizujemy sympozja i konferencje naukowe, których nasi studenci są współtwórcami i pełnoprawnymi uczestnikami dyskusji. Wielu GAP-owiczów w ten sposób poznało i nawiązało współpracę ze swoimi przyszłymi pracodawcami.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Współrządzenie miastem

Polityka fiskalna

Ekonomia wartości

Gospodarowanie przestrzenią gminy

Successful communication

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Nowoczesne formy dydaktyczne: wyjazdowe sympozja naukowe, debaty oksfordzkie, projekty multimedialne, warsztaty z biznesem.

Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku GAP są najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną we wszystkich kategoriach. Posiadamy też prestiżową akredytację międzynarodową przyznaną przez European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA).

Możliwość realizacji płatnych staży.

Połączenie wiedzy i kompetencji z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji i prawa – kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje, powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej.