Kierunek Gospodarka Przestrzenna,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Gospodarka Przestrzenna  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Studia łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej. W projektach realizowanych w toku studiów wykorzystywane jest najnowocześniejsze oprogramowanie w tym: AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Surfer, GEOXA, SketchUp.

Więcej informacji na: https://gap.uek.krakow.pl/kandydaci/

Więcej informacji na: https://gap.uek.krakow.pl/kandydaci/gospodarka-przestrzenna/

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=1byyAqlh6HM

I stopień

 • praktyki krajowe i zagraniczne – będziesz miał(a) możliwość praktycznego wykorzystania realizowanych projektów na rzecz współpracujących z nami miastami i gminami
 • ponad 100 godzin zajęć terenowych (łączymy aspekty ekonomiczne i techniczne gospodarowania przestrzenią)
 • będziesz opracowywał(a) własne projekty inżynierskie i badawcze oraz zapoznasz się z praktyką wykonywania zawodów związanych z kierunkiem studiów
 • dzięki współpracy z sektorem publicznym i prywatnym możesz rozpocząć swoją karierę zawodową już podczas studiów
 • działalność Koła Naukowego Urbanistyki, w którym poznasz ludzi o podobnych pasjach, będziesz rozwijać swoje zainteresowania łącząc naukę z integracją
 • projekty cykliczne: warsztaty urbanistyczne o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (Instytut Urbanistyki i Geografii Uniwersytetu Pierre Mendes-France w Grenoble), Space Day, debaty, sympozja, szkolenia certyfikowane oraz spotkania z praktykami
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Biura urbanistyczno-planistyczne
 • Pracownie projektowe
 • Agencje rozwoju i promocji
 • Przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • Firmy konsultingowe
 • Firmy otoczenia biznesu
 • Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Uczelnie, instytucje badawcze i badawczo-rozwojowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza