Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunek Informatyka Stosowana,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Informatyka Stosowana  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana posiadać będą wiedzę na temat technik i narzędzi współczesnej informatyki, procesów biznesowych zachodzących w organizacjach, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Hurtownie danych
Inżynieria oprogramowania
Matematyka dyskretna
Zarządzanie procesowe
Bogate aplikacje internetowe
Marketing i handel elektroniczny
Metody optymalizacji procesów
Modelowanie i symulacja komputerowa
Programowanie kreatywne
Zwinne metody wytwarzania oprogramowania
Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze
Zarządzanie strategiczne
Grafika komputerowa
Modele obliczeniowe w ekonomii i finansach

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach Koła Naukowego Informatyki, które pozwala na rozwinięcie dodatkowych umiejętności. Koło Naukowe Informatyki jest jednym z najstarszych kół naukowych na Naszej uczelni. Od 1976 roku zrzesza ono studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu informatyki, a także którzy chcą brać udział w ciekawych wydarzeniach i spotkaniach.

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w zawodzie informatyka w firmach sektora informatycznego oraz w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności (zarówno w sektorze gospodarczym jak i sektorze publicznym).