Kierunek Informatyka Stosowana,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Informatyka Stosowana  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana posiadać będą wiedzę na temat technik i narzędzi współczesnej informatyki, procesów biznesowych zachodzących w organizacjach, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Pracownia programowanie (5 semestrów)
Analiza i projektowanie systemów informacyjnych
Wprowadzenie do baz danych
Sieci komputerowe
E-business
Analiza matematyczna i algebra liniowa
Organizacja i zarządzanie

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach Koła Naukowego Informatyki, które pozwala na rozwinięcie dodatkowych umiejętności. Koło Naukowe Informatyki jest jednym z najstarszych kół naukowych na Naszej uczelni. Od 1976 roku zrzesza ono studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu informatyki, a także którzy chcą brać udział w ciekawych wydarzeniach i spotkaniach.

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w zawodzie informatyka w firmach sektora informatycznego oraz w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności (zarówno w sektorze gospodarczym jak i sektorze publicznym).