Kierunek Logistyka,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Logistyka  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Kierunek studiów, który realizuje efekty uczenia się prowadzące do uzyskania stopnia magistra. Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na umiejętne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych. Absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania posiadają wiedzę i umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Posiadają umiejętności efektywnego zarządzania
zasobami logistyki, które pozwalają na osiągnięcie właściwej efektywności pracy i sprawności organizacji oraz zapewniają wymagany poziom obsługi klienta.

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek Logistyka:

 • przygotowuje do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych,
 • stwarza możliwość poznania strategii funkcjonowania podmiotów gospodarczych, misji i celów logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenia konkurowania jakością
  w logistycznej obsłudze klienta,
 • uczy planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz
  wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • uczy usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać możliwości
  modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy
  konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.