Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

• studia interdyscyplinarne z nowoczesnym i wyspecjalizowanym programem nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem w kształceniu przedmiotów ekonomicznych;
• nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych;
• kandydaci na ten kierunek powinni interesować się gospodarczymi powiązaniami i relacjami przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych;
• szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju osobistego po skończeniu studiów (własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa prywatne, dyplomacja, administracja).

WYBRANE PRZEDMIOTY

Finanse międzynarodowe
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Komputerowa analiza danych w biznesie i handlu zagranicznym
Międzynarodowe porównania gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Rozliczenia międzynarodowe

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Swoje zainteresowania i umiejętności można rozwijać w aktywnie działających kołach naukowych (KN Ekonomii Biznesu Międzynarodowego, KN Handlu Zagranicznego, KN Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, KN Wyzwań Zielonego Ładu, KN Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej).

Przedmioty prowadzone są przez specjalistów-praktyków. Oferujemy także atrakcyjne praktyki dla studentów.

Absolwent kierunku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” rozumie procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zna też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

Ukończenie kierunku daje możliwość znalezienia pracy w:

• przedsiębiorstwach międzynarodowych,
• firmach konsultingowych,
• firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach,
• międzynarodowych organizacjach gospodarczych,
• przedstawicielstwach dyplomatycznych,
• ministerstwach i instytucjach centralnych,

oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej.