Kierunek Modern Business Management,
stacjonarne I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Modern Business Management  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski

Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych krajów Europy i świata.

SPECYFIKA KIERUNKU

Studia z zakresu zarządzania, na których zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Pozwalają one studentom na zdobywanie praktycznej wiedzy, umiejętności i kształtowanie kompetencji społecznych, będących kluczem do sukcesu w nowej gospodarce, w tym posługiwania się dwoma językami obcymi, wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie, negocjowania, zarządzania zespołami ludzkimi. W większym zakresie stosowane są nowoczesne metody nauczania takie jak: studia przypadków czy wizyty w firmach.

  • Zarządzanie sprzedażą
  • Negocjacje
  • Logistyka
  • Systemy IT w przedsiębiorstwach
  • E-commerce
  • Planowanie w biznesie

wszystkie typy przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (na stanowisku menedżera średniego szczebla zarządzania)