Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunek Modern Business Management,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

SPECYFIKA KIERUNKU

Modern Business Management (MBM), II stopień, to kierunek multidyscyplinarny, który powstał w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy. Kierunek pozwala pogłębić wiedzę i umiejętności pozyskane na 1-szym stopniu studiów, które są niezbędne do kierowania organizacją w kontekście międzynarodowym.

Program na kierunku MBM II stopień obejmuje szerokie spektrum aktualnej wiedzy biznesowej m.in. w zakresie analizy danych, makroekonomii, statystyki, ekonometrii prawa Unii Europejskiej, zarządzania własnością intelektualną, zarządzania projektami, zarządzania międzykulturowego, zarządzania organizacją opartą o wiedzę.

Program skierowany jest do studentów, którzy chcą kontynuować karierę w dziedzinie zarządzania i stać się liderami nowoczesnych organizacji w Polsce lub za granicą.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Contemporary Management Concepts
Business Law in EU
Macroeconomics
Intellectual Capital Management
Data Analysis in Management
Project Management
Statistics
Time Series Analysis
Cross Culture Management
Business in Knowledge Economy
Econometrics

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

W proces nauczania na kierunku MBM, II stopień, zaangażowani są światowej klasy wykładowcy i doświadczeni liderzy biznesu, którzy wykorzystują najnowocześniejsze, interaktywne metody i techniki nauczania.

Studenci, oprócz bogatej siatki zajęć, mogą brać udział w projektach zespołowych, które umożliwiają pozyskiwanie wiedzy w praktyce. Inicjowane są także projekty pomiędzy studentami UEK a studentami z innych uczelni na świecie. Jest to dodatkowa okazja do rozwijania umiejętności językowych, interpersonalnych i organizacyjnych.
W zajęciach MBM uczestniczą studenci z różnych krajów i kultur, co pozwala na wymianę doświadczeń i przygotowuje do pracy w organizacjach o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent uzyskuje pogłębione kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania. Program nauczania oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami i podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności, aby w pełni rozumieć mechanizmy zarządzania organizacją. Potrafi dokonywać dogłębnych analiz biznesowych, na podstawie których budowane są konstruktywne wnioski i decyzje dotyczące działań operacyjnych.

Student posiada kompetencje językowe i społeczne. Potrafi pracować w zespole wielokulturowym i skutecznie uczestniczyć w procesie komunikacji.

Po ukończeniu MBM, II stopień, absolwent może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w zaawansowanych organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych.

1 Video
Modern Business Management  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język angielski