Kierunek Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek oferuje zdobycie solidnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizacji i procesów gospodarczych w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii. Program studiów umożliwia rozwój uniwersalnych kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych potrzebnych w każdej organizacji. Obejmuje ciekawe przedmioty, praktyczne projekty, kontakt z pracodawcami. Stawia na rozwój praktycznych umiejętności oraz analitycznego i krytycznego myślenia.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Innowacje w gospodarce
Konkurencyjność organizacji
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Cyfryzacja modeli biznesu
Marketing cyfrowy
Techniki komunikacji i negocjacji
Digitalizacja w biznesie i media społecznościowe

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia oferują:

• nowoczesne formy kształcenia łączące teorię z praktyką;
• program kształcenia dostosowany do najnowszych trendów w gospodarce;
• wszechstronne podejście do innowacji w kontekście biznesu, sektorów gospodarki krajowej i międzynarodowej;
• rozwój kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych;
• nabycie uniwersalnych umiejętności metodycznych i analitycznych;
• indywidualną opiekę tutorską, czyli wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania studiów dla każdego studenta;
• szerokie perspektywy zawodowe w innowacyjnych organizacjach.

Kierunek przygotowuje absolwentów posiadających kwalifikacje do pracy na stanowiskach menadżerskich, analitycznych i specjalistycznych w krajowych i międzynarodowych firmach lub instytucjach o różnym profilu działalności.

Gdzie można znaleźć pracę:

• w firmach konsultingowych,
• w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych, firmach rekrutacyjnych i agencjach doradztwa personalnego,
• w instytucjach i agencjach publicznych,
• w ramach własnej działalności świadczącej usługi konsultingowe
• w krajowych i międzynarodowych firmach,
• w sektorze bankowym i instytucjach finansowych,
• w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (m.in. w agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii),
• w jednostkach odpowiedzialnych za politykę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
• we własnej firmie jako przedsiębiorca.