Kierunek Rachunkowość i Controlling,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Rachunkowość i Controlling  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem systemu zarządzania skutecznego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości. Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu wraz z ich wykorzystaniem dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Controlling operacyjny
Controlling produkcji
Controlling strategiczny
Podatki pośrednie i bezpośrednie
Programy komputerowe w rachunkowości
Rachunek kosztów
Rachunkowość finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Kierunek wyróżnia:

  • akredytacja przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • certyfikat “Studia z Przyszłością” oraz statuetka i certyfikat nadzwyczajny “Lider Jakości Kształcenia” przyznane kierunkowi w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
  • możliwy udział w programie UEK & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)
  • znaczna liczba godzin laboratoriów informatycznych, które dostarczają praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi informatycznych odnoszących się do wykorzystania wiedzy z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko pojętych zawodach księgowych, analitycznych oraz finansowych w szczególności w zawodach księgowego, analityka finansowego, controllera, doradcy finansowego.
Pracownicy działów controllingu, księgowości i finansów stanowią także zasadnicze kadry firm outsourcingowych, których w Krakowie jest szczególnie dużo, co sytuuje go w czołówce rankingu miast liderów światowego outsourcingu W Krakowie znajdują się bowiem rozbudowane centra usług takich firm, jak m.in.: BBH, Capgemini, Shell, IBM, Deloittle oraz RWE. Realizują one usługi księgowe, konsultingowe, auditing oraz controlling.