Kierunek Stosunki Międzynarodowe,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Stosunki Międzynarodowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie międzynarodowych procesów polityczno-społecznych, kulturowych i gospodarczych świata. Studiujący poznają zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Kierunek cechuje się podejściem interdyscyplinarnym, sytuując procesy międzynarodowe w kontekście politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.

W programach kształcenia zwrócono uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Studiujący mają możliwość zaangażowania się w działalność kół naukowych zajmujących się tematyką globalną i rozwijania własnych zainteresowań.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Historia stosunków międzynarodowych (do 1991)
Komunikacja międzykulturowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki kulturowe
Międzynarodowe stosunki polityczne
Nauka o państwie
Polityka zagraniczna
Wprowadzenie do polityki publicznej
Współczesne systemy polityczne
Wstęp do badań społecznych
Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe dają ogromne możliwości indywidualnego kształtowania swojego programu studiów, w zależności od kierunkowych zainteresowań studiujących. Aż 1/3 zaliczanych przedmiotów w toku studiów może być samodzielnie wybierana przez studiujących spośród propozycji zgłaszanych przez nauczycieli akademickich całej Uczelni.

Powstanie kierunku zainicjował prof. Aleksander Surdej, aktualnie ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD.

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe posiadają szereg umiejętności z zakresu analizy problemów międzynarodowych i globalnych. Interdyscyplinarność studiów otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia, nie tylko w instytucjach związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Potencjalne miejsca zatrudnienia to:

• w dyplomacji,
• w instytucjach rządowych,
• w instytucjach Unii Europejskiej,
• w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
• w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
• w biznesie międzynarodowym,
• w ośrodkach badawczych i formach konsultingowych,
• w mediach.