Kierunek Studia Miejskie, stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Studia Miejskie
Forma stacjonarne
StopnieI stopień
Językpolski

  Studia miejskie to nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu badań miast, analizy ich funkcjonowania i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Podstawę teoretyczną i praktyczną kierunku stanowią dokonania m.in.: nauk o polityce i administracji, socjologii, gospodarki przestrzennej, zarządzania, historii urbanistyki oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym.

  SPECYFIKA KIERUNKU

  • profil kształcenia uwzględnia różne sposoby patrzenia na miasto, postrzega je jako złożoną strukturę: przestrzenną, społeczną, gospodarczą, kulturową, historyczną
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, reprezentujących różne
  • dyscypliny i specjalności naukowe oraz praktyków (ekonomia, socjologia, gospodarka przestrzenna, gospodarka i administracja publiczna, urbanistyka i architektura, dziedzictwo kulturowe)
  • niestandardowe formy sprawdzania wiedzy (debaty, konferencje, gry dydaktyczne)
  • nastawienie na uzyskiwanie przez Studentów umiejętności praktycznych (wyjazdy terenowe, warsztaty, praktyki zawodowe, projekty badawcze). Stała współpraca z urzędami miast i instytucjami badawczymi możliwość realizowania płatnych staży