Kierunek Turystyka i Rekreacja,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Turystyka i Rekreacja  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Turystyka to najszybciej rozwijająca się obecnie branża usługowa na świecie. Kierunek turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności menadżerskie, m.in. w zakresie: zarządzania biznesem hotelarskim i gastronomicznym, pracy w biurach podróży, komercjalizacji dużych imprez biznesowych i międzynarodowych, zarządzania ruchem turystycznym oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce łączymy biznes turystyczny z animacją czasu wolnego i treningiem personalnym.

SPECYFIKA KIERUNKU

  • zyskasz umiejętności w zakresie organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji
  • nauczysz się przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców
  • zaznajomisz się z metodami zarządzania firmami z sektora turystyki i rekreacji
  • poznasz specjalistyczne systemy komputerowe: Globalny System Dystrybucji (GDS) Amadeus dla rezerwacji miejsc w liniach lotniczych, system zarządzania obiektem hotelowym Fidelio, system wspomagania organizacji kongresów i innych dużych wydarzeń SysKonf oraz system do obsługi małej i średniej firmy Comarch ERP Optima
  • będziesz przygotowany do organizacji kongresów, konferencji, wydarzeń motywacyjnych i korporacyjnych