Kierunek Zarządzanie Międzynarodowe,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Zarządzanie Międzynarodowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski, angielski

SPECYFIKA KIERUNKU

Rosnące wymagania dzisiejszego świata, coraz szybsze zmiany i działalność biznesowa przekraczająca granice kulturowe, to zjawiska, na które przygotowujemy naszych studentów. Wciąż pojawiają się jednak nowe problemy i wyzwania, które będą kształtować przyszłość następnych pokoleń. Realizacja przedmiotów na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe  daje studentom wiedzę merytoryczną nie tylko w zakresie obszarów związanych z zarządzaniem, ale również dotyczącą współczesnych wyzwań globalnych i sposobów radzenia sobie z nimi.  

Naszym celem jest kształcenie przyszłych liderów zmian międzynarodowego, wielokulturowego świata biznesu. Takie podejście zdecydowanie wpisuje się w misję i wizję nowoczesnej uczelni, która stawia sobie za cel kształcenie wykwalifikowanych absolwentów, przygotowanych do funkcjonowania w dynamicznym środowisku gospodarczym. 

Program kierunku jest podzielony na cztery moduły, w ramach których studenci otrzymują zaawansowaną wiedzę z obszaru aktualnego, szybko zmieniającego się środowiska międzynarodowych organizacji, zarządzania i współpracy, zrównoważonego rozwoju oraz narzędzi w zakresie kompetencji menedżerskich i analityki danych. Moduł dotyczący zrównoważonego rozwoju został przygotowany we współpracy z United Nations Global Compact Network Poland, światowym liderem w zakresie programów związanych ze zrównoważonym rozwojem i edukacją klimatyczną.  

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe jest zorientowany na studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej  szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza danych biznesowych w MS Excel i Power BI
CSR i ekonomia społeczna
Etykieta w biznesie międzynarodowym
Global sustainable development
Globalne centra biznesu
International seminar
Język obcy biznesowy
Marketing międzykulturowy
Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Międzynarodowe standardy zarządzania projektami
Strategic Management
Współczesne systemy gospodarczo – polityczne
Zarządzanie zespołami wielokulturowymi
Zarządzanie międzynarodowe

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Aby zwiększyć konkurencyjność naszych studentów na rynku pracy proponujemy studia dwujęzyczne, tzn. obok intensywnej nauki/doskonalenia języka obcego, niektóre z przedmiotów są prowadzone w języku angielskim.

Ze studentami pracują Visiting Professors przyjeżdżający do naszego uniwersytetu w ramach programu Erasmus. Tym samym studenci nie tylko nabywają wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań globalnych ale również rozwijają swoje kompetencje językowe.

Absolwenci kierunku Zarządzanie Międzynarodowe posiadają zarówno umiejętności menedżerskie umożliwiające rozwój kariery zawodowej w różnych organizacjach międzynarodowych, jak również kompetencje do zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w korporacjach oraz jednostkach rządowych i pozarządowych.