Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Forma stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym). Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji. Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

SPECYFIKA KIERUNKU

 • Interdyscyplinarny program kształcenia dostosowany do najnowszych trendów HR
 • Nabycie uniwersalnych kompetencji przydatnych w każdej pracy
 • Nowoczesne, aktywne formy nauczania
 • Łączenie teorii z praktyką
 • Szerokie perspektywy zawodowe
 • Rozwój pracowników
 • Doradztwo personalne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Zarządzania różnorodnością zatrudnienia
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zachowania organizacyjne
 • Podstawy psychologii i socjologii pracy
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy
 • Kultura organizacji
 • Partycypacja pracownicza
 • Informatyczne systemy kadrowo-płacowe
 • działy HR średnich, dużych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych
 • działy HR w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
 • małe firmy i samozatrudnienie
 • pozyskane kompetencje będą przydatne na stanowiskach kierowniczych w każdym typie organizacji