Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Współpraca z ponad 200 uczelniami z całego świata

Współpraca z ponad 200 uczelniami z całego świata
UEK współpracuje z ponad 200 uczelniami z całego świata. Studentom oferujemy zagraniczne ścieżki edukacji, uwzględniające wymiany studenckie, praktyki, staże oraz udział w programach takich jak Erasmus+ czy CEEPUS.

Wyjazd na studia za granicę jest życiowym, niezapomnianym doświadczeniem. Pomaga w budowaniu osobowości, uczy i zwiększa szanse podczas startu w dorosłe życie. To doskonały sprawdzian umiejętności, zachęcający do aktywności oraz samorozwoju.

Osoba, która posiada w CV informacje o odbyciu części studiów w uczelni zagranicznej i poznała dobrze język obcy, automatycznie staje się atrakcyjniejszym kandydatem dla potencjalnych pracodawców.

Wyjazd studencki trwający semestr lub dwa pozwoli również w praktyce zweryfikować wyobrażenia o funkcjonowaniu w różnych środowiskach i sytuacjach.

Doświadczenia zdobyte za granicą sprawią, że staniecie się samodzielniejsi, co ułatwi Wam w przyszłości o adaptację w środowisku zawodowym.

Warto pamiętać także o tym, że każdy wyjazd to niepowtarzalna okazja do poszerzenia grona znajomych, poznania nowych przyjaciół i szansa na przeżycie wielu niezapomnianych chwil. Ale przede wszystkim świetna praktyka oraz doskonała inwestycja we własną przyszłość.

Kraków

– dobre miejsce na start!