Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Czy warto wybrać studia zaoczne? Wady i zalety studiów niestacjonarnych

Czy warto wybrać studia zaoczne? Wady i zalety studiów niestacjonarnych

Czy warto wybrać studia zaoczne? Wady i zalety studiów niestacjonarnych

Są różne powody zdecydowania się na naukę w trybie niestacjonarnym. Jednym z nich jest brak funduszy i konieczność podjęcia zatrudnienia. Rezygnacja z możliwości kształcenia dziennego może być też przemyślaną decyzją, podyktowaną chęcią zdobycia doświadczenia zawodowego zaraz po maturze. Studia zaoczne stanowią szansę również dla osób, które podnoszą kwalifikacje, chcą się realizować, a nie miały wcześniej ku temu z różnych względów okazji. Jakie są plusy, a jakie niedogodności związane z tym modelem nauki?
Concentrated Student Studying Memorizing Notes

Zalety studiowania zaocznego

Regularne weekendowe zjazdy, które odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie, to czas, gdy studenci niestacjonarni realizują program kształcenia. Zdobyty pod koniec nauki dyplom i stopień naukowy nie różnią się od tego, który czeka na studentów dziennych, dlatego i zakres posiadanej wiedzy nie może być mniejszy. Informacje są po prostu bardziej skondensowane, a część pracy słuchacze muszą nadrobić samodzielnie. Jednak to znaczna oszczędność czasu. Możliwość równoległego studiowania i pracowania daje szansę, aby nabyć doświadczenie, które tak cenią pracodawcy. Niestacjonarny tryb zajęć połączony z karierą zawodową wyposaża w umiejętności organizacyjne — to lekcja zarządzania czasem. Daje też poczucie swobody i niezależności finansowej. Osoby, które nie dostały się na wymarzony kierunek w systemie dziennym, mają możliwość studiowania w trybie zaocznym — jest mniej oblegany.

Studia niestacjonarne to dobra opcja nie tylko dla aktualnych maturzystów, ale też chcących się dalej rozwijać, poszerzać horyzonty, pragną się przebranżowić, a sytuacja osobista, rodzinna lub zawodowa nie pozwala im na znalezienie czasu, by kształcić się od poniedziałku do piątku. Dodatkowo podczas weekendowych zjazdów można zawrzeć znajomości z interesującymi ludźmi, posiadającymi już doświadczenie zawodowe.

Wady studiów niestacjonarnych

Studia dzienne są jak przedłużenie liceum. Absolwenci szkoły średniej, często utrzymywani przez rodziców, mają czas na imprezy i integrację, czego może brakować studentom niestacjonarnym. Osoby wybierające naukę w systemie zaocznym muszą płacić czesne. Wśród minusów tej formy studiowania można też wymienić to, że mniejsza jest liczba godzin na przerobienie materiału, więc część rzeczy trzeba opracować samodzielnie w domu.

Co studiować w trybie zaocznym?

Studia niestacjonarne mają wady i zalety, dlatego warto przeanalizować swoje potrzeby i zastanowić się, jaka forma kształcenia będzie w danym czasie najodpowiedniejsza. Jeśli zdecydujesz, że nauka w trybie zaocznym jest dobrą opcją dla Ciebie, sprawdź ofertę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Znajdziesz tam szeroki wybór kierunków, jak m.in.:

 • Zarządzanie
  Dostępnych jest aż siedem różnych specjalizacji z tego obszaru kształcenia. To chętnie wybierany kierunek przez studentów zaocznych. Pozwala podnosić kwalifikacje niezbędne w zarządzaniu różnego typu zasobami, organizacji procesów pracy i w pełnieniu funkcji kierowniczych, przydatne także przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Gospodarka i administracja publiczna
  Wszyscy, którzy swoją karierę zawodową wiążą z administracją publiczną i szeroko pojmowanym biznesem, zdobędą na tym kierunku wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych. Są to studia, które poza merytorycznym wyposażeniem w niezbędne wiadomości, rozwijają umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem. Na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia płatnych staży.
 • Marketing i komunikacja rynkowa
  Studiując marketing i komunikację rynkową, nie tylko zdobywa się niezbędną wiedzę, ale też kompetencje do praktycznego zarządzania produktami i kreowania marki, tworzenia strategii marketingowych i działań promocyjnych, a także ich realizacji.
 • Inżynieria jakości produktu
  To  studia interdyscyplinarne, na których teoria łączy się z praktyką, a ekonomia i zarządzanie z naukami przyrodniczymi i technicznymi. Kierunek pozwala posiąść wiedzę o pełnym cyklu życia produktu — od identyfikowania potrzeb klientów przez produkcję po rozwój. Znajomość produktów i procesów, w jakich powstają, pozwala podjąć pracę między innymi w działach zajmujących się projektowaniem, rozwojem, wytwarzaniem, obrotem czy kontrolą towarów i usług.
 • Prawo
  Są to studia jednolite, czyli niepodzielone na I i II stopień. UEK kładzie szczególnie nacisk na dostarczenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Zagadnienia prawne łączone są z ekonomicznymi. Studenci mają okazję rozwijać kompetencje językowe na poziomie Legal English i Business English.

 

Dodaj komentarz