Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jak zdać maturę z matematyki?

Jak zdać maturę z matematyki?

Jak zdać maturę z matematyki?

Matematyka od lat spędza sen z powiek maturzystom. Tradycyjnie jest przedmiotem sprawiającym największe trudności – w ubiegłym roku egzaminu nie zdało 18% absolwentów szkół średnich, a w 2014 r. odsetek oblanych egzaminów z matematyki wyniósł rekordowe 25%.
Jak wygląda matura z matematyki 2023? Co zrobić, aby przygotować się do matury z matematyki i zdać egzamin bez niepotrzebnego stresu oraz uzyskać dobry wynik?
100x628

Jak wygląda egzamin maturalny z matematyki 2023?

Maturę z matematyki będziesz zdawać w poniedziałek, 8. maja 2023 r. Egzamin rozpocznie się o 9:00 i potrwa 3 godziny. Możesz na nim uzyskać maksymalnie 50 punktów, z których połowa przyznana będzie za zadania zamknięte, a połowa za zadania otwarte. W sumie w arkuszu może być od 29 do 40 pytań. Aby zdać maturę z matematyki, musisz uzyskać minimum 30%, czyli 15 punktów.

Wśród zadań zamkniętych, spotkasz się z następującym typem pytań:

Zadania wielokrotnego wyboru: spośród kilku odpowiedzi musisz wskazać jedną lub kilka poprawnych. 

Zadania prawda-fałsz: przy każdej z podanych odpowiedzi należy zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa, czy fałszywa. 

Dobieranie: polega na dobraniu elementów jednego zbioru do elementów drugiego zbioru.

W zadaniach zamkniętych możesz otrzymać od 0 do 2 punktów, ponieważ niektóre zadania będą punktowane także w przypadku udzielenia niekompletnej odpowiedzi. Pamiętaj, aby odpowiedzi do zadań zamkniętych udzielać na karcie odpowiedzi! Nawet prawidłowa odpowiedź nie będzie wzięta pod uwagę, jeśli postawisz krzyżyk wyłącznie na arkuszu egzaminacyjnym.

Zadania otwarte na maturze z matematyki mogą przybrać następującą formę:

Zadanie z luką: w przeznaczonym do tego miejscu musisz wpisać odpowiedź we właściwej formie (np. słownie, cyfrą). Zadanie może mieć postać tabeli lub wykresu do uzupełnienia.

Zadania z krótką odpowiedzią: wymagają wpisania rozwiązania lub krótkiego działania czy też rozumowania.

Zadania z rozszerzoną odpowiedzią: wymagają przedstawienia złożonych obliczeń, składających się najczęściej z kilku etapów rozumowania.

W zadaniach otwartych możesz otrzymać od 0 do 4 punktów, w zależności od stopnia skomplikowania zadania i etapu, na jakim zakończyłeś jego rozwiązywanie (a zatem możesz otrzymać punkty nawet wówczas, gdy twoje rozumowanie jest prawidłowe, ale ostatecznie nie wyliczyłeś poprawnego rozwiązania).

Odpowiedzi na zadania zamknięte udzielasz w przeznaczonym do tego miejscu pod zadaniem, na arkuszu egzaminacyjnym, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

Zadania w arkuszu maturalnym z matematyki mogą występować pojedynczo lub w postaci wiązki. Zadania w postaci wiązki to takie, które dotyczą jednego kontekstu tematycznego (np. opis jakiejś sytuacji wziętej z rzeczywistości). W wiązce może się znaleźć od 2 do 4 zadań zamkniętych i otwartych. Każde z zadań punktowane jest indywidualnie.

Na egzaminie z matematyki możesz używać pomocy: kalkulatora, linijki, cyrkla oraz wybranych wzorów matematycznych. Obowiązuje Cię również znajomość pewnych oznaczeń i symboli matematycznych (dotyczących głównie zbiorów).

Jakie zagadnienia obowiązują na maturze z matematyki 2023?

Jeśli zastanawiasz się, który dział możesz pominąć w przypadku powtórki do matury z matematyki, to niestety odpowiedź brzmi: żadnego. Egzamin będzie sprawdzał wiedzę i umiejętności z całej podstawy programowej, obejmującej wszystkie lata nauki w szkole ponadpodstawowej. Zakres zagadnień do matury z matematyki 2023 obejmuje:

  • Liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wyrażenia algebraiczne,
  • Funkcje i ciągi,
  • Geometrię, planimetrię i stereometrię,
  • Rachunek prawdopodobieństwa, statystykę i kombinatorykę.

Niektóre z tych pojęć brzmią obco? Jeśli tak – nie popadaj w panikę. Być może nauczyciel nie używał ich dostatecznie często, aby zapadły Ci w pamięć, ale możesz mieć pewność, że z każdym z tych zagadnień już się zetknąłeś.

Egzamin maturalny z matematyki będzie sprawdzał Twoje umiejętności w zakresie:

  • Sprawności rachunkowej,
  • Umiejętności wykorzystania i interpretowania podanych informacji,
  • Rozumowania i analizy danych.

Nie czeka cię zatem nic kompletnie nieznanego – wystarczy gruntowne powtórzenie całości materiału ze szkoły ponadpodstawowej.

Jak uczyć się do matury z matematyki?

Matematyka jest przedmiotem, w ramach którego wyrywkowe powtórki nie wystarczą. Koniecznie zatem należy przypomnieć sobie całość materiału przerabianego w szkole. Jak zrobić to najefektywniej?

Po pierwsze: systematyczność. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatni miesiąc przed maturą – materiału jest zbyt dużo, aby to mogło się udać. Wygospodaruj codziennie chwilę na powtórzenie chociaż niewielkiej jego części.

Po drugie: praktyka. Podręczniki zbudowane są nieco inaczej, niż arkusze egzaminacyjne – służą w końcu różnym celom. Dlatego warto rozwiązywać zadania właśnie z przykładowych arkuszy. Znów zalecana jest systematyka: możesz zaplanować rozwiązanie kilku zadań dziennie. Umożliwi Ci to zapoznanie się z formą egzaminu, a co za tym idzie – zminimalizowanie stresu.

Po trzecie: pomoc specjalisty. Jeśli samodzielne powtórki nie idą najlepiej, rozważ wraz z rodzicami możliwość skorzystania z korepetycji.

Jak postępować na maturze z matematyki?

Na samym egzaminie ważna jest nie tylko wiedza, ale także spokój i dobra strategia. Nie upieraj się przy rozwiązaniu zadań w kolejności – zacznij od najprostszych pytań (najczęściej będą to zadania zamknięte). Do trudniejszych zadań wróć na końcu.

Nie rezygnuj z zapisu części rozwiązania – nawet jeśli nie znasz ostatecznej odpowiedzi. W zadaniach otwartych możesz otrzymać punkty także za poszczególne etapy pracy.

Pamiętaj o przenoszeniu rozwiązań do pytań zamkniętych na arkusz odpowiedzi.

Jeśli zostanie Ci czas – nie uciekaj z sali. Przejrzyj jeszcze raz cały arkusz, spróbuj ponownie rozwiązać zadania, które pozostawiłeś bez odpowiedzi.

Stres oraz pośpiech to najgorsi doradcy – dlatego do matury zacznij się przygotowywać już dziś. Spokojne i systematyczne powtórzenie materiału przyniesie o wiele lepsze efekty niż gorączkowa nauka po nocach na kilka dni przed egzaminem.

 

Dodaj komentarz