Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – II stopień

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – II stopień

Kierunek

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Ekonomii 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Ekonomia biznesu międzynarodowego 
 • Handel zagraniczny 
 • International business 

O kierunku

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki są skierowane do osób, które chciałyby podjąć pracę w organizacjach powiązanych z otoczeniem międzynarodowym. Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się gospodarczymi powiązaniami i relacjami przedsiębiorstw z rynkami międzynarodowymi. Absolwenci tego kierunku  rozumieją procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znają też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.  

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku daje możliwość znalezienia ciekawej pracy w: 

 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych,
 • międzynarodowych organizacjach gospodarczych,
 •  przedstawicielstwach dyplomatycznych,
 • ministerstwach i instytucjach centralnych, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. 

Atuty kierunku

Wyróżnia nas: 

  • interdyscyplinarny, nowoczesny i wyspecjalizowany program kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem treści ekonomicznych; 
  • nacisk na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności, w tym miękkich technik zarządzania; 
  • indywidualne podejście nauczycieli akademickich do potrzeb studenta, umożliwiające podejmowanie równoległych studiów na innych kierunkach, wyjazdy na stypendia zagraniczne oraz rozwijanie własnych zainteresowań w kołach naukowych.

Specjalności

Ekonomia biznesu międzynarodowego
unikatowa w skali kraju specjalność kształci umiejętności rozumienia biznesu międzynarodowego. Zdobyte kompetencje umożliwiają sprawne działanie w międzynarodowych przedsiębiorstwach w zróżnicowanych gospodarczo i politycznie obszarach, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych oraz kulturowych. 

 

Handel zagraniczny
jest uznawany za elitarną i jedną z najczęściej wybieranych specjalności na naszej Uczelni. Studiują na nie niej przyszli specjalności i menedżerowie  w zakresie wymiany handlowej, potrafiący wykorzystać posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności oraz kompetencje w pracy zawodowej.    

International Business (zajęcia w języku angielskim)
daje absolwentom wgląd w specyfikę gospodarki światowej, w oparciu o nowoczesne podejście do ekonomii międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości, planowaniu nowych przedsięwzięć oraz tworzeniu strategii rozwoju istniejących przedsiębiorstw.