Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Turystyka i rekreacja – I stopień

Turystyka i rekreacja – I stopień

Kierunek

Turystyka i rekreacja

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
 • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
 • Turystyka międzynarodowa

O kierunku

Turystyka to dynamicznie rozwijająca się branża usługowa na świecie. Kierunek Turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności obsługi w biznesie hotelarskim i gastronomicznym, spa & wellness, pracy w biurach podróży, organizacji eventów, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym.

Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów, ale i ćwiczeń z bogatą ofertą projektów indywidualnych i grupowych (inspirowanych profesjonalnymi szkoleniami zapewniającymi wzrost kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności cyfrowych, jak i prowadzenia zajęć w grupach międzynarodowych). Specyficznymi dla kierunku są także warsztaty terenowe, realizowane w terenie, wśród atrakcji i podmiotów gospodarki turystycznej.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja potrafi:

 • sprawnie i kompetentnie obsłużyć turystę;
 • działa na rynku hotelarskim, gastronomicznym, rekreacyjnym, sportowym, międzynarodowym,
 • założyć startup w branży turystycznej.
Atuty kierunku

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja będą szczególnie poszukiwani na rynku pracy w 2023/2024. Wtedy, wg Światowej Organizacji Turystyki, turystyka będzie wracać do swoich rozmiarów sprzed pandemii COVID-19. A były to rozmiary imponujące. W 2019 r. turystyka tworzyła aż 10,3% światowego PKB i generowała 334 mln miejsc pracy.

Specjalności
 • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
  Na tej specjalności Student zyskuje wiedzę i kompetencje w zakresie prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zarządzania przestrzenią rekreacyjną w obiektach hotelarskich, branży Fitness and Wellness oraz instytucjach kultury fizycznej (stowarzyszenia, kluby sportowe, siłownie, parki rozrywki). Ponadto poznaje współczesne narzędzia i technologie wykorzystywane w organizacji szkoleń i eventów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
  Ukierunkowana na wykształceniu umiejętności prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej w branży rekreacyjno-sportowej. Specjalność jest realizowana w ścisłej współpracy z firmami organizującymi wydarzenia w branży rekreacyjno-sportowej, Fitness, SPA & Wellness.

 

 • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
  Studenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnym biznesem hotelarskim i gastronomicznym. Zdobędą umiejętności praktyczne pożądane w obiektach hotelarskich (hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych) oraz placówkach gastronomicznych. Studenci zostają także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o najnowsze technologie wspierające codzienne funkcjonowanie biznesu hotelarskiego i gastronomicznego. Specjalność realizowana jest we współpracy z sieciami hotelowymi oraz ekspertami z branży hotelowo-gastronomicznej. Studenci mają szansę odbycia krajowych i zagranicznych praktyk w międzynarodowych obiektach hotelowych. Naszymi absolwentami są dyrektorzy i managerowie wielu hoteli w Polsce i na świecie. W marcu 2023 podpisano list intencyjny o współpracy z hotelem Hilton Garden Balice, gdzie kadrę zarządczą stanowią właśnie Absolwenci kierunku TiR.

 

 • Turystyka międzynarodowa
  Specjalność skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z międzynarodowym rynkiem turystycznym oraz obsługą różnych segmentów turystów. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji sektora turystyki, a także umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz realizacji rozmaitych przedsięwzięć turystycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających doświadczenie z obsługą grup turystycznych, m.in. w charakterze pilota i przewodnika turystycznego. Zapraszani są ponadto specjaliści zatrudnieni w sektorze turystycznym (biurach podróży, branży eventowej). Część zajęć z interpretacji dzieł sztuki odbywa się w terenie, co stanowi cenne uzupełnienie tradycyjnych form nauczania.