Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Turystyka i rekreacja – II stopień

Turystyka i rekreacja – II stopień

Kierunek

Turystyka i rekreacja

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • International Tourism Management (in English)
 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
 • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

O kierunku

II stopień kierunku Turystyka i rekreacja o profilu akademickim to studia przygotowujące do pracy na globalnym rynku turystycznym, jak i do kontunuowania nauki na studiach doktoranckich. Studia pozwalają uzyskać kompetencje zarządcze i analityczne. Zajęcia mają w dużej mierze charakter pracy grupowej, realizacji projektów, pogłębiania umiejętności komunikacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, analizowania studiów przypadków. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada umiejętność kierowania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach branży turystycznej, rekreacyjnej, spotkań i wydarzeń. Przygotowany jest do pracy na stanowiskach menedżerskich w ww. instytucjach oraz jednostkach samorządowych i administracji publicznej zajmujących się turystyką. Posiada także kompetencje w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży usług turystycznych.

Atuty kierunku

W Krakowie zapotrzebowanie na absolwentów studiów magisterskich kierunku Turystyka i rekreacja jest bardzo duże. Miasto stawia na rozwój turystyki i można sądzić, że ten trend będzie się utrzymywał. Turystyka i rekreacja to bardzo ciekawy kierunek studiów, na którym kładzie się nacisk na kompetencje zarządcze, językowe, komunikacyjne. Dużą wagę przywiązuje się także do nowoczesnych technologii w turystyce i rekreacji. Studiujący mają kontakt z praktyką gospodarczą, eksperci branżowi uczestniczą w zajęciach i dzielą się swoim doświadczeniem. Turystyka to pasja, emocje, przeżycia i nowe doświadczenia. Studenci uczą się je rozpoznawać, kreować i nimi zarządzać. Link do filmu promocyjnego jest tutaj.

Specjalności
 • International Tourism Management (in English)
  The main objective of this study program is to deliver knowledge and specific skills needed for effective management at tourism global market. During the lectures students will be introduced to theoretical and practical aspects of the management of tourists attractions, including World Heritage Sites. Issues of animation in tourism and ski resorts management will be offered. All courses are conducted in English, by both local and external professors. All Erasmus students are more than welcome. The specialization was created in response to suggestions from potential students, Erasmus participants and graduates. Graduates of the Tourism and recreation have found work all over the world. They work as guides in the Yucatan Peninsula (Playa del Carmen) in Mexico, with airlines (Emirates, Oman Air) and in many other places. They indicate that the International Tourism Management specialization in English will be a good starting point to work in the global tourism market.
 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
  W programie tej specjalności szczególną uwagę zwraca się na przekazanie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Student poznaje nowe trendy i rozwiązania w branży HoReCa (hotele, restauracje, catering), zasady zarządzania zasobami ludzkimi, metody i techniki pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystania do skutecznego zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznym. Wie też jak kierować firmą zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i troski o zdrowy styl życia swoich klientów. Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności na krakowskim rynku, na którym systematycznie przybywa obiektów hotelarskich i gastronomicznych jest bardzo duże. Zwłaszcza odczuwalne to jest w okresie po pandemii, kiedy część kadry odeszła, pracownicy Katedry Turystyki systematycznie otrzymują prośby od branży o rekomendację odpowiednich Studentów. Absolwenci specjalności są już obecnie dyrektorami hoteli, w tym także należących do znanych sieci hotelowych. W marcu 2023 podpisano list intencyjny o współpracy z hotelem Hilton Garden Balice, gdzie kadrę zarządczą stanowią Absolwenci kierunku TiR.
 • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
  Podczas studiowania tej specjalizacji Student zyskuje wiedzę z zakresu organizacji spotkań i profesjonalnych wydarzeń (kongresów i konferencji, wydarzeń korporacyjnych, festiwali, wielkich imprez sportowych), poczynając od fazy ich planowania (opracowanie budżetu, wybór miejsca, alokacja zasobów), a na całościowym zarządzaniu kończąc (zarządzanie obiektami kongresowo-konferencyjnymi, zarządzanie ryzykiem, logistyka wydarzenia, komunikacja podczas wydarzenia, uwzględnienie aspektów imprez zrównoważonych).
  – Patronat Branżowy nad tą specjalnością objęło Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce współtworząc atrakcyjną, zorientowaną na rynek specjalność.
  – Od 2021 r 25 studentów z tej specjalności uzyskało certyfikaty Event Managera Akademii SKKP.
  – Na przedmiocie Planowanie kongresów i spotkań studenci pracują na rzeczywistych dokumentach (zapytaniach kongresowych z całego świata).
  – W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest profesjonalny system organizacji kongresów SYSKONF.
  – Zajęcia z „Obiektów wykorzystywanych w branży spotkań” realizowane są w ścisłej współpracy z obiektami kongresowymi w Krakowie i realizowane w tych obiektach.
  – W 2020 oraz 2021 studenci tej specjalności zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki biznesowej/branży spotkań (organizowanym przez Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce).