Kierunek Stosunki Międzynarodowe,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Stosunki Międzynarodowe  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie analizy międzynarodowych procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata. Studenci poznają w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich różnorodnych i złożonych uwarunkowań. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, sytuując procesy międzynarodowe w dynamicznym kontekście politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ekonomia rozwoju
Globalne dobra publiczne
Metody i techniki badawcze w stosunkach międzynarodowych
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Studia nad rozwojem
Teoria stosunków międzynarodowych
Współczesna historia stosunków międzynarodowych (po 1991)
Współczesne wyzwania stosunków międzynarodowych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe dają duże możliwości indywidualnego kształtowania swojego programu studiów, w zależności od kierunkowych zainteresowań studiujących. Aż 1/3 zaliczanych przedmiotów w toku studiów może być samodzielnie wybierana przez studiujących spośród propozycji zgłaszanych przez nauczycieli akademickich całej Uczelni.

Absolwenci kierunku będą wysokiej klasy specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę o skomplikowanych problemach polityczno-ekonomiczno-społecznych w różnych regionach współczesnego świata.

Po ich ukończeniu absolwenci mogą znaleźć pracę między innymi:

• w dyplomacji,
• w instytucjach rządowych,
• w instytucjach Unii Europejskiej,
• w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
• w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
• w biznesie międzynarodowym,
• w ośrodkach badawczych i formach konsultingowych,
• w mediach.