Kierunek Turystyka i Rekreacja,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Kierunek Turystyka i Rekreacja  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Turystyka to dynamicznie rozwijająca się branża usługowa na świecie.
Kierunek turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności obsługi w biznesie hotelarskim i gastronomicznym, spa & wellness, pracy w biurach podróży, organizacji eventów, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym. Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów, ale i ćwiczeń z bogatą ofertą projektów indywidualnych i grupowych (inspirowanych profesjonalnymi szkoleniami zapewniającymi wzrost kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności cyfrowych, jak i prowadzenia zajęć w grupach międzynarodowych). Specyficznymi dla kierunku są także warsztaty terenowe, realizowane w terenie, wśród atrakcji i podmiotów gospodarki turystycznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Obsługa ruchu turystycznego
E-turystyka
Historia architektury i sztuki
Międzynarodowy rynek turystyczny
Usługi spa & wellness w hotelarstwie
Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich
Technologie obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego,
Pilotaż i przewodnictwo w turystyce międzynarodowej,
Innowacyjne usługi rekreacyjno-sportowe,
Trening mentalny z elementami coachingu w rekreacji i sporcie

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Studenci kierunku turystyka i rekreacja będą szczególnie poszukiwani na rynku pracy w 2023/2024. Wtedy, wg Światowej Organizacji Turystyki, turystyka będzie wracać do swoich rozmiarów sprzed pandemii COVID-19. A były to rozmiary imponujące. W 2019 r. turystyka tworzyła aż 10,3% światowego PKB i generowała 334 mln miejsc pracy.

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja potrafi:

  • sprawnie i kompetentnie obsłużyć turystę;
  • działa na rynku hotelarskim, gastronomicznym, rekreacyjnym, sportowym, międzynarodowym,
  • założyć startup w branży turystycznej.