Kierunek Zarządzanie,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek Zarządzanie  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów niezbędną dla funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, jak i administracyjnych. Student uzyskuje wszechstronną gamę kompetencji niezbędnych dla realizacji procesu zarządzania różnego typu zasobami i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych nie tylko w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych, ale do prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza uzyskana dzięki studiom na kierunku Zarządzanie umożliwia specjalistyczne przygotowanie w zakresie organizowania i doskonalenia procesów pracy. Szeroki zakres przedmiotów z zakresu ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości dostarcza wiedzy o specyfice i złożoności procesów zachodzących w działalności gospodarczej i administracji. Kierunek pozwala także na rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym w obszarze biznesu, co przekłada się na możliwość pracy w organizacjach międzynarodowych lub zagranicą. Oprócz wiedzy ogólnej student ma możliwość uzyskać specjalistyczne kompetencje zawodowe na jednej z pięciu oferowanych specjalności.

WYBRANE PRZEDMOTY

Marketing

Logistyka

Rachunkowość

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie produkcją i usługami

Komunikowanie się w organizacji

Zachowania organizacyjne

Metody organizacji i zarządzania

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Technologie informacyjne

Zarządzanie wiedzą

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie ma najdłuższą tradycję spośród kierunków oferowanych w Instytucie Zarządzania UEK. Uruchomiony został wraz z powołaniem Wydziału Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w 1992 roku. 30 lat funkcjonowania, generowania doświadczeń i doskonalenia pozwoliło stworzyć nowoczesną ofertę dydaktyczną, uzupełnianą rok rocznie o najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu wiedzy wykorzystywanej w zarządzaniu. W ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszej obecnego, wiedza przekazywana w procesie dydaktycznym była mocno osadzona w metodach ilościowych, a więc koncentrowano się na wykorzystaniu matematyki w zarządzaniu. Współczesny program studiów ukierunkowany został na szeroki rozwój kompetencji miękkich. Wynika to z wymagań praktyki gospodarczej stawianych wobec absolwentów kierunku i wzrostu znaczenia kompetencji społecznych i dotyczących zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji.

Studenci mogą brać udział w projektach telewspółpracy, podczas których pracują zdalnie nad wybranym problemem z zakresu zarządzania wraz ze studentami z zagranicznych uczelni, m.in. z Indii, Brazylii, Japonii i Australii. To dodatkowa okazja do rozwijania umiejętności językowych, interpersonalnych i organizacyjnych.

Kompetencje absolwenta buduje m.in. wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości, a także etyki i zachowań ludzi w organizacjach. Absolwent jest w pełni świadomy istoty i złożoności procesów zachodzących w organizacjach, co daje mu możliwość sprawnego funkcjonowania w ramach prowadzonych przez organizacje różnych działalności.
Absolwenci kierunku Zarządzanie mają możliwość pracy w organizacjach produkcyjnych, handlowych, usługowych, jak i administracyjnych. Spektrum możliwości sięga po sektor firm wiedzochłonnych, najbardziej zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie, zarówno krajowych, jak i dużych korporacji międzynarodowych.