Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 powodów, dla których warto zdobyć tytuł magistra we współczesnym świecie

5 powodów, dla których warto zdobyć tytuł magistra we współczesnym świecie

5 powodów, dla których warto zdobyć tytuł magistra we współczesnym świecie

W zdobywanie tytułu magistra trzeba włożyć wiele trudu. Część z Was obawia się, że to się “nie opłaca”, nie przyniesie konkretnej wartości dodanej. My z kolei uważamy, że takie ryzyko istnieje głównie w przypadku osób, które w sposób nieprzemyślany zorganizowały swoją ścieżkę nauki. Działajcie zatem mądrze i rozsądnie – bo warto.

Portrait Beautiful Young Asian Woman Happy Smile Dressed In Denim Jacket Showing Smartphone With Pointing Finger Hand Gesture To Free Space Isolated On Yellow Studio Background. App Smartphone Concept

Prestiż to dopiero początek – co jeszcze daje tytuł magistra?

 
Korzyści z posiadania magisterki jest naprawdę wiele, skupmy się więc na pięciu podstawowych. Po pierwsze: wyższe zarobki – pracodawcy honorują osoby wykształcone. Po drugie: pogłębienie wiedzy – jeszcze lepiej poznajesz przedmiot swoich studiów. Po trzecie: spełnianie wymogów formalnych w trakcie rekrutacji – w podmiotach wdrażających ISO lub inne normy, ważne jest zatrudnianie załogi z dyplomem. Po czwarte: szansa na dalszy rozwój – jeśli będzie Wam dobrze szło, możecie myśleć o karierze naukowej. I wreszcie po piąte: prestiż. Magisterka nie jest dla każdego i z jej zdobycia możecie być dumni.
 

Finanse i rachunkowość

 

W tym zakresie magisterka ma dwojakie znaczenie. Przede wszystkim w toku studiów przyswajacie informacje z obszaru gospodarki i szeroko rozumianych finansów, możecie więc służyć pracodawcy cenną radą mającą solidne, ekonomiczne podwaliny. Na nich się oczywiście nie kończy. Przekazywana przez nas wiedza dotyczy rachunkowości, sprawozdawczości, rewizji, zarządzania finansami czy analityki w ujęciu teoretycznym, ale i praktycznym. Dobrze wiemy, jak ważne jest ono dla przyszłych pracodawców. Nasi absolwenci uczestniczą w stażach i praktykach, a studia mogą skończyć dysponując certyfikatami branżowymi.

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Magisterka ułatwia osiągnięcie kariery w handlu. To właśnie na studiach II stopnia można wybrać kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze – a korzyści z jego ukończenia trudno wręcz wyliczyć.
Jako absolwenci będziecie rozumieć procesy zachodzące na rynkach światowych i powiązania pomiędzy nimi. Umożliwi to skuteczne planowanie działań i szybkie reagowanie na zmiany. W dobie globalizacji coraz trudniej będzie zamykać się w handlu wewnętrznym – tutaj właśnie wkroczycie Wy, dzieląc się swoją bezcenną wiedzą.

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższa wrażliwość oraz inteligencja – także ta emocjonalna. I choć generalizacje bywają szkodliwe, to w tym wypadku trudno się nie zgodzić. Zarządzanie międzynarodową organizacją wymaga bowiem zarówno konkretnej wiedzy, jak i sporej dozy wyczucia, taktu i empatii. Jeśli nie macie ani odrobiny tych cech – trudno, nauka nie pomoże. Jednak studia II stopnia pozwolą rozwinąć Wasze naturalne predyspozycje w tym kierunku.
Dowiecie się, jak skutecznie i sprawnie zarządzać międzynarodową organizacją, z pełnym szacunkiem, asertywnością i ciekawością drugiego człowieka.

 

Audyt finansowy

 

Kierunek ten jest wyjątkowym na skalę kraju przykładem kooperacji pomiędzy nauką a biznesem. Tym razem magisterka daje naprawdę wymierne korzyści – zwolnienie z wszystkich 10 egzaminów na biegłego rewidenta.
Jako studenci poznacie procedury badania przedsiębiorstw i instytucji pod kątem prawidłowości i efektywności podejmowanych przez nie działań z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości – a wszystko to na podstawie aktualnych przepisów prawa.

 

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja

 

Sektor energetyki zmienia się z dnia na dzień, niemal na naszych oczach. W ciągu życia jednego pokolenia chcemy odejść od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanych na niespotykaną dotąd skalę. Ta rewolucja wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Ich rolą będzie nie tylko przeprowadzenie kraju i regionów przez proces transformacji, ale też pilnowanie, by przebiegał on z zachowaniem zasad sprawiedliwości gospodarczej i społecznej. Do tych zadań licencjat czy inżynier nie wystarczą – wskazane jest posiadanie stopnia co najmniej magistra, aby zdobyć niezbędną wiedzę oraz zaufanie podmiotów, których dotyczą planowane modyfikacje.

Logistyka

 

Ukończenie studiów kierunkowych II stopnia będzie atutem dla osób, pragnących rozwijać się i robić karierę w logistyce – przynajmniej w tych firmach, gdzie istotne jest nie tylko przetransportowanie ładunku z punktu A do B, ale także zracjonalizowanie tego procesu, zmniejszenie ryzyka i kosztów.
To wykwalifikowany logistyk buduje skuteczny i sprawny łańcuch dostaw i jego obecność jest pożądana zwłaszcza w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz produkcyjnych.

Magister to nie tylko trzy literki przed nazwiskiem, ale przepustka do lepszego życia. Wyższe zarobki, społeczne zaufanie i większy zasób wiedzy sprawiają, że możecie elastycznie zarządzać swoją karierą i wybierać tylko najlepsze oferty.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Dodaj komentarz