Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jakie studia wybrać – kierunki popularne vs perspektywiczne

Jakie studia wybrać – kierunki popularne vs perspektywiczne

Jakie studia wybrać – kierunki popularne vs perspektywiczne

Praca, dalsza edukacja, a może dłuższe wakacje – to dylemat, przed którym co roku stają absolwenci szkół średnich. Warto zdać sobie sprawę, że studia dają najwięcej możliwości zawodowych, a uzyskanie wyższego wykształcenia znacząco poprawia perspektywy kandydata na rynku pracy. Z dyplomem renomowanej uczelni masz większą szansę na objęcie bardziej prestiżowej posady i zarabianie większych pieniędzy.
Studia pierwszego stopnia to takie, które można podjąć po zdaniu matury. Po ich ukończeniu zdobywasz tytuł inżyniera lub licencjata i możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych albo od razu rozpocząć pracę w zawodzie. Natomiast studia jednolite magisterskie trwają zwykle 4,5 roku do 6 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. Aby kształcenie na uczelni przyniosło spodziewany efekt w postaci dobrej pracy, trzeba dobrze zastanowić się nad wyborem kierunku. Już za kilka tygodni czekają Cię egzaminy maturalne? Zastanawiasz się, jakie studia I stopnia wybrać, aby odnieść sukces na rynku pracy? O ścieżce kształcenia warto pomyśleć nie tylko pod wpływem rankingów popularności, lecz także w kontekście własnej kariery zawodowej. W tym artykule rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Do najbardziej perspektywicznych kierunków studiów bez wątpienia należy Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce. Absolwent ma solidną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych oraz funkcjonowania organizacji w warunkach globalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia i połączenie teorii z praktyką. Program tej specjalizacji jest dostosowany do najnowszych trendów w biznesie. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce to ciekawy i przyszłościowy kierunek. Już teraz na specjalistów z tej dziedziny jest ogromne zapotrzebowanie. Studia na tym kierunku mogą zaprocentować bardziej niż inne. Absolwent może pracować w firmach doradczych, firmach konsultingowych, sektorze bankowym i instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach międzynarodowych z różnych branż, a także we własnej firmie jako przedsiębiorca.

Global Business Services

Ciekawym i nowatorskim kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku jest Global Business Services, czyli inaczej usługi dla biznesu. To 3-letnie studia licencjackie, których celem jest kształcenie kluczowych kompetencji na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, analizą danych i nowoczesnymi technologiami. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności pozwalające współpracować z firmami i organizacjami funkcjonującymi na arenie międzynarodowej. Studenci mają też bardzo dobrą znajomość nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu. Program nauczania oferuje trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu biznesowym. Studenci już od pierwszego semestru mogą wybrać przedmioty najbardziej odpowiadające ich zainteresowaniom. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych oraz praktykach. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim bez dodatkowych opłat.

Logistyka Międzynarodowa

Jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków jest Logistyka międzynarodowa. Z roku na rok rośnie jego popularność, a osoby, które go ukończyły, mają dużą szansę na korzystne zatrudnienie w perspektywie długofalowej. Logistyka międzynarodowa jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny jest aktualnie bardzo wysokie. Osoby, które ukończą szkołę wyższą na tym kierunku, są gotowe do podjęcia pracy m.in. w międzynarodowych centrach logistycznych, firmach spedycyjnych i firmach doradczych, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna.

Inżynieria Jakości Produktu

Na rynku pracy wciąż poszukiwani są ludzie posiadający wiedzę łączącą zagadnienia zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Kierunkiem, na którym studenci otrzymują szeroką wiedzę z różnych dziedzin, jest Inżynieria jakości produktu. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny – studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych sektorów gospodarki, laboratoriach badawczych i pomiarowych, a także administracji rządowej i samorządowej. Inżynieria jakości produktu oferuje bogatą ofertę przedmiotów do wyboru. Po ukończeniu I stopnia studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia w zakresie takich specjalności jak: menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu, menedżer zrównoważonego rozwoju oraz menedżer produktów kosmetycznych.

Europeistyka

Niezwykle interesującym, a zarazem perspektywicznym kierunkiem jest Europeistyka. To bardzo przemyślane studia stworzone z myślą o przyszłych pracownikach korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych, firm konsultingowych, instytucji uczestniczących w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a także w mediach i wydawnictwach. Absolwent jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Profile kształcenia są dostosowane do najnowszych standardów kształcenia i potrzeb rynku pracy. Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantuje wybitna kadra naukowa oraz doskonale zbalansowany program dydaktyczny. Kierunek oferuje też możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

 

Dodaj komentarz