Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studia dla ambitnych — jak wybrać kierunek i osiągnąć sukces w przyszłości?

Studia dla ambitnych — jak wybrać kierunek i osiągnąć sukces w przyszłości?

Studia dla ambitnych — jak wybrać kierunek i osiągnąć sukces w przyszłości?

Wybór kierunku studiów to niezwykle istotna decyzja, która w znacznym stopniu wpłynie na Wasze losy zawodowe. Jako kandydaci powinniście zwrócić uwagę na swoje predyspozycje i zainteresowania, ale także na cechy charakteru oraz umiejętności miękkie. Kreatywność, asertywność czy chęć pracy w zespole w sposób istotny mogą wpływać zarówno na decyzję o wyborze samego zawodu, jak i miejsca czy formy zatrudnienia. 

Business Concept Growth Success Process, Close Up Woman Hand Arr

Warto więc zadać sobie pytanie o to, co Was fascynuje, w jakiej dziedzinie czujecie się kompetentni i z realizacji jakich zadań czerpiecie najwięcej satysfakcji. Czy jesteście osobami bardziej analitycznymi, czy kreatywnymi? Sugerujemy patrzeć perspektywicznie, biorąc pod uwagę nie tylko obecną sytuację na rynku pracy, ale też prognozy i przewidywania, co do jego kształtowania się. Na podstawie tych kryteriów możecie dokonać świadomego wyboru kierunku studiów, który będzie najlepiej odpowiadał Waszym oczekiwaniom, predyspozycjom oraz aspiracjom zawodowym i tym samym pozwoli optymistycznie patrzeć w przyszłość zawodową.

Zarządzanie projektami


Jeśli cechujecie się analitycznym umysłem, umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi, ten kierunek może być dla idealnym wyborem. Na studiach nauczycie się, jak efektywnie planować, kontrolować i koordynować projekty, aby osiągnąć cele biznesowe. Dają one szerokie perspektywy zawodowe i są odpowiednie dla osób, niebojących się pracować w różnych środowiskach, pod presją czasu i nierzadko w dużych zespołach. Naszym studentom dostarczamy specjalistycznej wiedzy, popartej praktyką i potwierdzonej certyfikacją International Project Management Association. To studia dla ambitnych, owocujące jednak przygotowaniem do bardzo ciekawego i poszukiwanego zawodu. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach, zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych, pełniąc funkcje menedżerów projektów, konsultantów czy koordynatorów.
 

Rachunkowość i controlling


Dla osób mających zdolności analityczne, a przy tym dobrze czujących się w zagadnieniach finansowych i ekonomicznych, proponujemy studia na wyżej wspomnianym kierunku. Charakteryzują się one przede wszystkim podejściem do nauczania, pozwalającym na zdobywanie doświadczenia w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków i teoretyków, wykorzystujących najnowocześniejsze narzędzia oraz metody pracy. Warto również podkreślić, że program nauczania jest zgodny z międzynarodowymi standardami, co daje możliwość uzyskania certyfikatów takich jak ACCA czy CIMA. Perspektywy zawodowe? Różne sektory gospodarki, zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i menedżerskich. Oczywiste obszary zatrudnienia to rachunkowość oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach prywatnych i w sektorze publicznym, doradztwo finansowe i podatkowe, ale także praca w organizacjach pozarządowych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji


Oto kolejna propozycja dla osób ambitnych i poszukujących w przyszłej pracy zawodowej ciągłych wyzwań. To kierunek o interdyscyplinarnym podejściu, łączący wiedzę z zakresu zarządzania, inżynierii i technologii. W trakcie nauki zdobędziecie umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów. Otrzymujecie również możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie trwania studiów. Ich efektem są szerokie perspektywy zawodowe oraz szanse angażu w różnorodnych sektorach. Możecie liczyć na zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem produkcją, inżynierią przemysłową, usprawnianiem procesów produkcyjnych czy analizą i optymalizacją systemów produkcyjnych.

Gospodarka i administracja publiczna


Ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie i administracja — wszystko to znajdziecie na kierunku, który przeznaczony jest dla osób ambitnych i z aspiracjami. W trakcie trwania studiów uzyskacie przygotowanie niezbędne do pracy w różnorodnych instytucjach sektora publicznego, takich jak samorząd terytorialny, administracja rządowa czy organizacje pozarządowe. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu zdobędziecie wszechstronną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Już podczas studiów możecie rozpocząć współpracę z jednostkami publicznymi w ramach projektów, organizowania wydarzeń czy płatnych staży. Zwiększy to później szansę na zatrudnienie i dobrze wpłynie na Wasz wizerunek w oczach pracodawców. Po ukończeniu tego kierunku staniecie się atrakcyjnym kandydatem/kandydatką do objęcia posady w jednostkach samorządowych i wielu instytucjach publicznych, ale też w organizacjach społecznych. Ciekawą alternatywą może być również ścieżka kariery politycznej.

Finanse i rachunkowość


Finanse i rachunkowość to kierunek dla osób zorientowanych na liczby, analitycznych i odpowiedzialnych. Wskazana jest zdolność do koncentracji, skupienia na celu, a także szeroka wiedza z zakresu zagadnień ekonomicznych i finansowych — którą uzyskacie właśnie dzięki studiom na UEK. Staną się one solidnym fundamentem teoretycznym, umożliwiającym zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w dziedzinie finansów, rachunkowości, bankowości czy doradztwa finansowego. Gwarantujemy też szansę nabycia doświadczenia oraz kwalifikacji i certyfikacji zawodowych (m.in. ACCA). Zwiększa to nie tylko szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy, ale też otwiera przed Wami rynki międzynarodowe. Naszym atutem są również branżowe koła naukowe, poszerzające wiedzę i umiejętności oraz pozwalające na nawiązanie kontaktów, które mogą zaprocentować w dalszej karierze.

 
 
 

Dodaj komentarz