Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Marketing i komunikacja rynkowa – I stopień

Marketing i komunikacja rynkowa – I stopień

Kierunek

Marketing i komunikacja rynkowa

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmioty drugi (do wyboru): geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • E-Marketing
 • Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami
 • Marketing Miast i Regionów
 • Reklama i Public Relations

O kierunku
Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne na wszystkich stanowiskach związanych z szeroko rozumianym marketingiem – prowadzonym zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych formach. Studia kładą nacisk nie tylko na znajomość teoretycznych zagadnień, ale też kompetencje społeczne oraz zdolność kreatywnego myślenia.
Program studiów
Perspektywy zawodowe
Współcześnie specjaliści od marketingu niezbędni są nie tylko w firmach i przedsiębiorstwach, ale również jednostkach sektora publicznego. Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie branży marketingowej, istnieje bardzo szerokie pole wyboru ścieżki kariery: od działań kreatywnych i opracowywania strategii, przez budowę PR oraz zarządzanie social mediami, po tworzenie materiałów promocyjnych czy organizację eventów.
Atuty kierunku
 • Nauczanie na kierunku MiKR wykorzystuje nowoczesna narzędzia e-learningowe oraz interaktywne gry symulacyjne.
 • Wiele zajęć ma charakter warsztatowy i praktyczny.
 • Nowatorskie formy zaliczania przedmiotów – poprzez udział w konferencjach lub tworzenie projektów.
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe KolMark 2.0, organizujące eventy, debaty i realizujące projekty marketingowe.
 • Kierunek 2-krotnie został wyróżniony certyfikatami: “Studia z Przyszłością oraz “Lider Jakości Kształcenia”.
Specjalności
 • E-Marketing:
  Specjalność koncentrująca się na marketingowych możliwościach środowiska internetowego i efektywnych działaniach w tej przestrzeni. Jej program jest stale dostosowywany do aktualnych trendów oraz dynamicznego rozwoju technologii.
 • Handel i budowanie relacji z nabywcami:
  Specjalność pozwalająca na dogłębne poznanie tematyki handlowej, m. in. zarządzania sprzedażą, działań promocyjnych w handlu, czy zasad funkcjonowania instytucji handlowych. Równie duży nacisk kładziony jest na kompetencje społeczne i budowanie relacji z nabywcami.
 • Marketing miast i regionów:
  Specjalność poświęcona zagadnieniu marketingu terytorialnego. Pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu budowy lokalnych strategii oraz specyfiki działań na szczeblu samorządowym.
 • Reklama i Public Relations:
  Wybór tej specjalności pozwala na poznanie zasad budowy skutecznych kampanii PR oraz tworzenia atrakcyjnych reklam. Pełne zrozumienie dostępnych narzędzi umożliwiają warsztaty prowadzone przez praktyków działających w branży.