Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Czy studia to tylko nauka? Poznaj perspektywy rozwoju

Czy studia to tylko nauka? Poznaj perspektywy rozwoju

Czy studia to tylko nauka? Poznaj perspektywy rozwoju

Niebawem skończy się przerwa międzysemestralna i zacznie nowy rok akademicki. Jeśli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy, w semestrze zimowym 2022/2023 większość polskich uczelni wróci do zajęć w trybie stacjonarnym. Dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę na uniwersytecie, przełom września i października to początek nowego, bardzo ważnego etapu. Niełatwo jest odnaleźć się jako pierwszoroczniak, zwłaszcza gdy opuszcza się rodzinne strony i zmienia miejsce zamieszkania. Większość młodych ludzi postrzega studia przede wszystkim jako czas wytężonej nauki oraz zdobywania nowych umiejętności. Okres ten to jednak nie tylko wykłady, ćwiczenia czy konwersatoria. To również czas poznawania ciekawych ludzi, zbierania doświadczeń i poszukiwania własnych ścieżek. Dlatego warto zorientować się, co oferuje Twoja uczelnia oprócz minimum programowego.
PoznajPerspektywy

Studenckie Koła Naukowe

Jedną z wielu form działalności współczesnych żaków są studenckie koła naukowe. To organizacje zrzeszające studentów w obrębie szkoły wyższej, których celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Nadzór nad działalnością merytoryczną jednostki sprawuje opiekun z ramienia uczelni. Koła studenckie są idealnym miejscem dla osób ciekawych świata, chcących rozwijać swoje pasje i realizować autorskie projekty na obszarze uniwersytetu i poza nim. Do tego typu organizacji może należeć każdy student danej uczelni. Warto już na pierwszym roku dowiedzieć się, jakie koła działają na Twoim wydziale. Jako ich członek masz szansę zwiększać swoje kompetencje, rozwijać zainteresowania i zobaczyć jak wygląda działalność naukowa „od kuchni”. Pośród różnego rodzaju zajęć każdy znajdzie coś dla siebie.

Samorząd studencki

Ważną strukturą w obrębie uczelni jest samorząd studencki. To oficjalny organ reprezentujący i dbający o dobro społeczności studentów. Jednostka ta jest pośrednikiem między władzami uniwersytetu oraz studentami i posiada bardzo szerokie uprawnienia. Członkowie samorządu mogą wywrzeć istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły wyższej. To grono młodych, zaangażowanych ludzi chcących kreować lepszą rzeczywistość dla swoich rówieśników. Do najważniejszych jego zadań należy niewątpliwie podział pieniędzy na uczelni. Szkoły wyższe dostają bowiem z budżetu państwa specjalne dotacje, o których rozdysponowaniu decyduje rektor w porozumieniu z samorządem. Ponadto zajmuje się on organizowaniem projektów i wydarzeń, inicjowaniem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, kwestiami dydaktyczno-prawnymi czy sprawami socjalno-bytowymi. W skład organizacji mogą wchodzić wszyscy studenci danej uczelni.

Wyjazdy zagraniczne i wymiany międzynarodowe

Chcesz ukończyć upragniony kierunek i zdobyć świetną pracę, a jednocześnie marzą Ci się podróże? Świetną opcją może być wymiana studencka! Dla jednych to spełnienie marzeń o podróżowaniu, dla innych okazja do nawiązania międzynarodowych przyjaźni i sprawdzenia się w niecodziennych warunkach. Uczestnictwo w wymianie studenckiej przynosi wiele korzyści: uczy kreatywności, samodzielności oraz pewności siebie. Najbardziej znanym i cenionym programem umożliwiającym zdobywanie wiedzy za granicą lub odbycie stażu w innym kraju jest Erasmus+. To projekt sfinansowany przez Unię Europejską, który pozwala studentom polskich uczelni wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim. Dzięki zagranicznym wojażom możesz rozwijać swoje umiejętności językowe, nauczyć się współpracy z ludźmi z innego kręgu kulturowego, jak również zdobyć bardzo cenione i pożądane przez pracodawców kompetencje: komunikatywność, asertywność czy odporność na stres. Erasmus+ działa na wielu polskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Krakowski UEK oferuje swoim studentom szansę nauki na zagranicznych szkołach wyższych. Erasmus dostępny jest dla każdej osoby posiadającej w momencie wyjazdu status studenta. Warunkiem jest odpowiednia średnia, która musi wynosić minimum 3,4. 

Dodaj komentarz