Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rekrutacja główna na wymianę międzynarodową

Rekrutacja główna na wymianę międzynarodową

Rekrutacja główna na wymianę międzynarodową

Biuro Programów Zagranicznych ogłasza nabór na rekrutację główną wymiany międzynarodowej w ramach programów: Erasmus+, Program Podwójnych Dyplomów oraz Stypendium Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2024/25.
Czarrrna Inez

Etapy rekrutacji:

I. Kwalifikacja językowa: https://cj.uek.krakow.pl/site/newsy/zobacz/id/1618

II. Rejestracja i składanie dokumentów:
1. Erasmus+ (państwa trzecie niestowarzyszone z programem, np. Wielka Brytania, USA, Wietnam)

  • rejestracja on-line https://ebpz.uek.krakow.pl/ od 8 stycznia – 19 stycznia 2024 r. (do godz. 15:00)
  • złożenie dokumentów w BPZ lub wysłanie skanów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 19 stycznia 2024 r.

2. Erasmus+ (państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem, Program Podwójnych Dyplomów, stypendium rządu szwajcarskiego)

  • rejestracja on-line https://ebpz.uek.krakow.pl/ od 15 stycznia – 6 lutego 2024 r. (do godz. 15:00)
  • złożenie dokumentów w BPZ lub wysłanie skanów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 6 lutego 2024 r.

III. Wymagane dokumenty:

  • CV w języku obcym,
  • kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich, którzy studiowali w innej uczelni),
  • kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

Uwaga: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy przesłać do Parlamentu Studenckiego do 16 stycznia 2024 r. Szczegóły na: http://psuek.pl/dla-studenta/zrobic-zeby-wyjechac/

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji pod adresem: https://bpz.uek.krakow.pl/zasady-rekrutacji.html

Aktualna lista uczelni znajduje się pod linkiem: https://bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html?language=pl

Dodaj komentarz