Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Antyplagiat – jak działają systemy sprawdzania prac dyplomowych?

Antyplagiat – jak działają systemy sprawdzania prac dyplomowych?

Antyplagiat – jak działają systemy sprawdzania prac dyplomowych?

Internet i rozwój cyfryzacji stwarzają możliwości korzystania z rozmaitych źródeł informacji i treści. Dostęp do różnego rodzaju danych niesie ryzyko powielania utworów. Dzięki rozwiązaniom technologicznym można kontrolować samodzielność pisania prac dyplomowych, czy innego typu tekstów. Istnieją też systemy, które są przeznaczone do wykrywania plagiatu. Sprawdź, na czym polega ich działanie, na podstawie jakich danych dokonują analizy i co pokazują. 

Plagiarism Check

Czym jest antyplagiat i na czym polega jego działanie?

Z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego mogą korzystać wszystkie uczelnie w Polsce. Jest to bezpłatne narzędzie służące do rozpoznawania zapożyczeń, kopiowanych fragmentów lub próby ich ukrycia. Teksty są analizowane za pomocą zestawu algorytmów. Badana praca zostaje wgrana i porównana do istniejących w bazach materiałów, czyli wszystkich wcześniej opublikowanych i dostępnych w systemie treści ze stron internetowych, prac dyplomowych, naukowych, książek, artykułów itd.
Istnieją różnego rodzaju programy – kontrolery sprawdzające unikatowość tekstów, jednak to Jednolity System Antyplagiatowy jest tym oficjalnym zatwierdzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wszelkie prace dyplomowe od 2019 roku muszą przejść przez program, aby zostać dopuszczone do obrony. Raport generowany jest w ciągu kilku minut.
..
 

Z jakich danych korzysta Jednolity System Antyplagiatowy?

Jednolity System Antyplagiatowy jest zintegrowany z największymi krajowymi bazami. Korzysta z danych Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, Bazy Postępowań Awansowych oraz z bazy aktów prawnych, orzeczeń i ustaw. Zestawia także treści znajdujące się w RefBooks – zbiorze publikacji i tekstów z różnych dziedzin nauki oraz kultury udostępnione przez twórców i wydawców w celach umożliwiających kontrolę plagiatu. System ma również dostęp do wszelkich zasobów internetowych – stron, publikacji i innych materiałów online za pomocą semantycznej wyszukiwarki NEKST, czyli Narzędzia Eksploracji Semantycznej Tekstów.

Co wykrywa system antyplagiatowy?

System antyplagiatowy wskazuje tekst, który został dosłownie skopiowany z utworu innej osoby. Wyszukuje także fragmenty o zmienionym szyku słów, ale podobne semantycznie do pierwowzoru, czy też te same zdania wklejane w innej kolejności lub z usuniętą częścią wyrazów. Algorytmy wychwytują również zmiany stylu pisania. Kolejnymi analizowanymi nieprawidłowościami są manipulacje wprowadzane w celu tuszowania plagiatu, wśród nich można wymienić np. mikrospacje, rozdzielanie wyrazów białymi znakami zamiast spacji, dodawanie ukrytych znaków specjalnych albo inne zabiegi służące przemyceniu zapożyczeń!

Czym jest współczynnik podobieństwa w systemie antyplagiatowym?

Omawiając działanie systemu antyplagiatowego, należy wspomnieć o współczynniku podobieństwa. To miara określająca stopień zbieżności analizowanego tekstu do treści z baz danych, wyrażana procentowo. Mimo przyjętych progów określających normę wskaźników decyzja dotycząca dopuszczania studenta do obrony podejmowana jest przez promotora po przeanalizowaniu otrzymanego raportu. 

 

Dodaj komentarz