Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rekrutacja na studia – krok po kroku. Poradnik kandydata

Rekrutacja na studia – krok po kroku. Poradnik kandydata

Rekrutacja na studia – krok po kroku. Poradnik kandydata

Jak co roku maturzyści stanęli przed jedną z ważniejszych decyzji w życiu – na jakie studia się zdecydować? Musisz pamiętać, że wybór kierunku i uczelni ma znaczący wpływ na Twoją zawodową przyszłość. Warto więc postawić na dziedzinę, która Cię interesuje, a jednocześnie daje szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju. Na kilkuset polskich uczelniach trwa rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2023/24. Osoby, które przystąpiły w tym roku do egzaminu dojrzałości i chcą rozpocząć dalszą, powinny zapoznać się z terminami oraz zasadami przyjęć obowiązującymi w wybranej przez siebie szkole. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Web

Czym różnią się praktyki studenckie od stażu? Zasady ogólne aplikacji na studia na rok akademicki 2023/24

Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów jest zdana matura. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite magisterskie musi posiadać świadectwo dojrzałości oraz spełniać warunki rekrutacyjne ustalone przez uczelnię. Czynnikiem decydującym o tym, czy kandydat dostanie się na studia, czy też nie, są wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów branych pod uwagę przez uczelnię w konkretnym przypadku. Na ich podstawie kandydaci otrzymują punkty kwalifikacyjne, przeliczane na podstawie wzorów ustalonych przez poszczególne szkoły wyższe. W przypadku niektórych kierunków dodatkowym warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie portfolio czy też odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Co daje uczestnictwo w praktykach i stażach? Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne na UEK 2023/24

1 czerwca 2023 r. ruszyła internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nabór potrwa do 9 lipca 2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia) nastąpi 14 lipca 2023 r. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia muszą potwierdzić swoją wolę podjęcia studiów w terminie od 17 do 22 lipca 2023 r. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką należy uiścić do 20 sierpnia 2020 r.

Czy można skończyć studia bez praktyk? Proces rekrutacji na studia – jak wygląda? Jakie są etapy rekrutacji?

Obecnie rekrutacja na studia w niemal wszystkich szkołach wyższych odbywa się drogą elektroniczną. Aby dokonać rejestracji, należy wejść na indywidualną stronę www wybranej placówki i założyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (zakładka „Rekrutacja”). Uzupełniamy wymagane informacje: dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i adres e-mail) oraz dane o wykształceniu (nazwa szkoły, rok ukończenia nauki). Poza tym zaznaczamy również kierunek/ki, które nas interesują, i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. Nie zostawiajmy płatności na ostatnią chwilę, dlatego że księgowanie wpłaty może trochę potrwać. Po odebraniu świadectwa dojrzałości 7 lipca 2023 r. uzupełniamy pola: „Numer świadectwa dojrzałości” oraz „Wyniki egzaminów”. To bardzo ważne – w przeciwnym razie kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji! Należy również wczytać zdjęcie w formie elektronicznej. Po jakimś czasie na naszym koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinna pojawić się informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Nie dostałeś/aś informacji pierwszego dnia? Bądź cierpliwy/a! Odpowiedzi są przekazywane sukcesywnie. Jeżeli nie udało nam się dostać na wybrany kierunek, możemy jeszcze wziąć udział w dodatkowym naborze prowadzonym po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji albo w rekrutacji uzupełniającej. Terminy dodatkowej rekrutacji zazwyczaj są ogłaszane po zamknięciu naboru podstawowego.

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – inne ważne informacje

Kandydaci na studia I stopnia w roku akademickim 2023/24 mogą zgłosić obok wybranego kierunku (podstawowego) maksymalnie dwa kierunki alternatywne. Należy je uporządkować w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej według własnych priorytetów. Kandydaci zobowiązani są do dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. Wpłatę dokonujemy na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie IRK. Warto wspomnieć o tym, że jeżeli wynik weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego był dla absolwenta niezadowalający, ma on prawo wnieść odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jeżeli ocena w wyniku odwołania zostanie podwyższona, kandydaci mogą wziąć udział w uzupełniającej rekrutacji na studia. Uniwersytet Ekonomiczny wyznaczył jej daty w terminie od 18 do 20 września 2023 r.

 Pełne informacje znajdziecie na stronie:
https://studiuj.uek.krakow.pl/rekrutacja/zasady-aplikacji-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-1-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-2/.
Dodaj komentarz