Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szukanie praktyk i staży – strategie i sposoby dla studentów

Szukanie praktyk i staży – strategie i sposoby dla studentów

Szukanie praktyk i staży – strategie i sposoby dla studentów

Studia na wymarzonej uczelni to bez wątpienia bardzo ważny okres w życiu. To nie tylko czas rozwijania swoich zainteresowań oraz nawiązywania przyjaźni, ale też kształtowania przyszłej drogi zawodowej. Oprócz zdobywania cennej wiedzy na zajęciach studenci i studentki mają możliwość odbywania praktyk oraz staży. Uczestnicząc w nich, możesz zyskać naprawdę wiele. W tym artykule odpowiemy na często zadawane pytania dotyczące tych dwóch form aktywizacji zawodowej.
Young Business Partners People Gathered Together, Discussing Cre

Czym różnią się praktyki studenckie od stażu?

Na wstępie warto zdefiniować, czym są praktyki i staże studenckie. Mówiąc najbardziej ogólnie, jest to część edukacji, która ma za zadanie przygotować młodych ludzi do wykonywania zawodu. Terminy „praktyka” oraz „staż” często są używane zamiennie, jednak między tymi dwiema formami kształcenia występują pewne istotne różnice. 

Praktyki studenckie są przede wszystkim elementem programu edukacyjnego. Umożliwiają lepsze poznanie specyfiki danej profesji, pozwalają też wstępnie rozeznać się w danej branży. Z reguły są krótsze od stażu – czas ich trwania zazwyczaj liczony jest w tygodniach. Zgodnie z obecnymi przepisami praktyki mogą być płatne lub bezpłatne. W zdecydowanej większości odbywają się w miejscach wskazanych przez uczelnie i wymagają podpisania umowy trójstronnej między nią,  studentem a pracodawcą.

Natomiast w przypadku stażu nie ma konieczności uwzględnienia uczelni jako strony umowy, student zawiera umowę bezpośrednio z pracodawcą. Taka forma aktywizacji zawodowej jest dedykowana osobom szukającym zatrudnienia i chcącym zdobyć kwalifikacje. Staż trwa zwykle dłużej niż praktyki studenckie, nawet do roku. W tym przypadku nacisk kładziony jest nie tyle na ogólne zapoznanie się ze specyfiką danej branży, ile na zdobycie konkretnych umiejętności, typowych dla danego stanowiska. Staż to świetna szkoła życia – zawodowego i społecznego. Pozwala nie tylko poszerzyć kompetencje w określonej dziedzinie, ale też kształcić tzw. umiejętności miękkie potrzebne niemal we wszystkich profesjach. Właśnie dlatego może on być bardzo dobrym wstępem do przyszłej kariery.

Co daje uczestnictwo w praktykach i stażach?

Studia stanowią świetną okazję do zdobywania specjalistycznej wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań naukowych. Ta pierwsza jest niekwestionowaną wartością,  jednak musi iść w parze z umiejętnością wykorzystania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych. Dynamiczne zmiany współczesnego rynku pracy motywują teraźniejszych i przyszłych pracowników do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Dlatego właśnie, równie ważne są kompetencje zdobyte w trakcie praktyk i stażów. Tego typu inicjatywy odgrywają ważną rolę w rozwoju zawodowym studentów szkół wyższych. Przede wszystkim pozwalają praktycznie przygotować się do wykonywania zawodu w przyszłości. Poza tym uczą przyszłego pracownika pracy w zespole, a także priorytetów zadań. Opisywane formy kształcenia dają studentowi możliwość przekonania się, czy dokonał właściwego wyboru planowanej kariery. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której warto wspomnieć. Praktyki oraz staże odbywane w trakcie nauki wzbogacają CV studenta. Zebranie cennego doświadczenia, które będziesz mógł udokumentować w swoim życiorysie zawodowym, to bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Działając w ten sposób, polepszasz swoją sytuację na rynku pracy.

Czy można skończyć studia bez praktyk?

Studenci często zadają sobie pytanie o to, czy muszą iść na praktyki. Jak wspomnieliśmy, są one nieodłączną częścią programu nauczania. Ponieważ podlegają one ocenie na równi z resztą przedmiotów, ich odbycie stanowi niezbędny element zaliczenia studiów. Natomiast staż jest nadprogramowy. Oznacza to, że nie trzeba go odbywać, aby skończyć studia.

Gdzie szukać praktyk i staży?

 Pierwszym krokiem jest wybór potencjalnego pracodawcy. Miejsce, gdzie będziemy realizować kształcenie zawodowe, zależy od danego kierunku. Przykładowo: studenci gospodarki i administracji publicznej lub gospodarki przestrzennej mogą odbyć praktykę/staż w różnych instytucjach samorządowych, biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych. Osoby studiujące kierunek innowacyjność produktu mają możliwość realizacji praktyk oraz staży w działach R&D (badań i rozwoju) przedsiębiorstw. Studentów kierunku strategie rozwoju biznesu pod swoje skrzydła chętnie biorą organizacje sektora biznesu, firmy konsultingowe i banki. Studenci transportu i spedycji mogą zastanowić się nad praktyką/stażem w działach z obszaru transportu. Z kolei na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, np. global finance and accounting, warto starać się o przyjęcie na praktyki lub staż do korporacji o zasięgu międzynarodowym, których w Krakowie nie brakuje.

Dodaj komentarz