Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opłata rekrutacyjna na:

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

 

UWAGA!

  1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
  2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
  3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
  4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie kandydata w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
  6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione
    w procesie rekrutacji.

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.