Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Opłaty – studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25

Opłaty – studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.
 • W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.
 • Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

  UWAGA!
 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie kandydata w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
OPŁATY NA STUDIACH STACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2024/25

1. Polacy:

 • Studia w języku polskim
  ■ Studia w języku polskim są bezpłatne.
 • Studia w języku angielskim
  ■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku angielskim wynosi 6 000 zł.


2. Cudzoziemcy:

 • Studia w języku polskim
  ■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku polskim wynosi 6 000 zł.
 • Studia w języku angielskim
  ■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku angielskim wynosi 6 000 zł.


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.16.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.17.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

OPŁATY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2024/25
 • Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2024/25 opłata za jeden semestr studiów wynosi 3 500 zł z wyjątkiem Audytu finansowego. Na tym kierunku opłata za jeden semestr studiów wynosi 6 000 zł.
 • Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 5 800 zł.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.16.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.17.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie