Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rekrutacja uzupełniająca na programy wymiany akademickiej Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca na programy wymiany akademickiej Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca na programy wymiany akademickiej Erasmus+

Biuro Programów Zagranicznych ogłasza rekrutację uzupełniającą w ramach programu Erasmus+ na uczelnie w krajach europejskich na semestr letni w roku akademickim 2023/24.

Etapy rekrutacji:

1. Kwalifikacja językowa:
– składanie kopii certyfikatów: do 6 października 2023 r.
– zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu: do 5 października 2023 r. 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie internetowej Centrum Językowego UEK: https://cj.uek.krakow.pl/site/newsy/zobacz/id/1599 

2. Rejestracja on-line na stronie: https://e-bpz.uek.krakow.pl/ od 20 września do 9 października 2023 r. (do godz. 15:00) 

3. Złożenie dokumentów w BPZ lub wysłanie skanów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 9 października 2023 r.:
– skan podpisanej aplikacji,
– CV w języku obcym, 
– kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich, którzy studiowali poza UEK),  
– kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.  

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.  

Uwaga: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy przesłać do Parlamentu Studenckiego do 30 września 2023 r. Szczegóły znajdują się na stronie: http://psuek.pl/dla-studenta/zrobic-zeby-wyjechac/ 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji pod adresem: https://bpz.uek.krakow.pl/zasady-rekrutacji.html 

Aktualną listę uczelni (pdf) objętych programem Erasmus+ można sprawdzić pod linkiem: https://bpz.uek.krakow.pl/files/document/720/List%20of%20free%20places%20in%20universities_additional_intake_September_23.pdf 

  

Dodaj komentarz