Kierunki od A do Z

Kierunek Administracja

Specjalność Finanse i Zamówienia Publiczne
Specjalność Kadry w Administracji

Kierunek Analityka Gospodarcza

Specjalność Analityka Makroekonomiczna
Specjalność Analityka Mikroekonomiczna
Specjalność Analityka Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych

Kierunek Applied Informatics

Kierunek Audyt Finansowy

Kierunek Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem

Specjalność Bankowość Zaawansowana
Specjalność Zarządzanie Ryzykiem na Rynku
Bankowym i Ubezpieczeniowym

Kierunek Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

Kierunek Doradztwo Podatkowe

Kierunek Ekonomia

Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa
Specjalność Ekonomia Menedżerska
Specjalność Nieruchomości i Inwestycje
Specjalność Strategie Rozwoju Biznesu

Kierunek Europeistyka

Specjalność Biznes i Współpraca na Rynku Europejskim
Specjalność Menedżer Projektów Europejskich

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Specjalność Administracja Skarbowa
Specjalność Analityka Finansowa
Specjalność Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa
Specjalność Doradztwo Podatkowe
Specjalność Finanse i Administracja Publiczna
Specjalność Finanse Odpowiedzialnego i Innowacyjnego Biznesu
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa
Specjalność Corporate Finance & Accounting
Specjalność Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Specjalność Rachunkowość Menedżerska
Specjalność Doradztwo Biznesowe
Specjalność Doradztwo Inwestycyjne
Specjalność Zarządzanie Bankiem
WISE

Kierunek Finanse Publiczne w Gospodarce Cyfrowej

Kierunek Global Business Services

Kierunek Global Finance and Accounting

Specjalność Accounting and Corporate Finance
Specjalność Banking, Financial Markets and Insurance
Specjalność Corporate Finance and Analytics
Specjalność Financial Reporting and Audit

Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Planowanie i Inżynieria Przestrzenna (inż.)
Magisterskie 3- semestralne

Kierunek Informatyka Stosowana

Specjalność Inżynieria Oprogramowania
Specjalność Systemy Informacyjne
Specjalność Systemy Inteligentne

Kierunek Innowacje w Biznesie

Specjalność Instytucjonalne Formy Rozwoju Innowacji
Specjalność Menedżer Innowacji
Specjalność Zarządzanie Innowacjami
Specjalność Zarządzanie Start-upem

Kierunek Innowacyjność Produktu

Specjalność Projektowanie i Doskonalenie Produktu
Specjalność Promocja i Sprzedaż Produktu
Specjalność Rozwój i Komercjalizacja Produktu
Specjalność Rozwój i Zarządzanie Produktem

Kierunek Inżynieria Jakości Produktu

Specjalność Menedżer Produktu Kosmetycznego
Specjalność Menedżer Zrównoważonego Rozwoju Produktu
Specjalność Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Produktu

Kierunek Inżynieria Organizacji i Zarządzania

Specjalność Audyt Wewnętrzny i Controling Zarządczy
Specjalność Zarządzanie Rozwojem Biznesu

Kierunek Logistyka

Specjalność Business Logistics
Specjalność Menedżer Logistyki
Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw Międzynarodowych

Kierunek Logistyka Międzynarodowa

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa

Specjalność Analityka Rynku
Specjalność E-Marketing
Specjalność Handel Elektroniczny
Specjalność Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami
Specjalność Marketing Miast i Regionów
Specjalność Marketing Międzynarodowy
Specjalność Reklama i Public Relations
Specjalność Zarządzanie Produktem

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Specjalność Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Specjalność Handel Zagraniczny
Specjalność International Business

Kierunek Modern Business Management

Kierunek Organizacja i Zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność Projektowanie Systemów Zarządzania
Specjalność Zintegrowane Zarządzanie Korporacyjne

Kierunek Prawo

Kierunek Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce

Specjalność Innowacje w Gospodarce
Specjalność Konsulting Gospodarczy
Specjalność Przedsiębiorczość i Finansowanie Biznesu
Specjalność Przedsiębiorczość i Nowe Technologie

Kierunek Rachunkowość i Controlling

Specjalność Controlling
Specjalność Rachunkowość
Specjalność Rachunkowość według MSR i MSSF

Kierunek Rynki Finansowe

Specjalność Doradztwo Inwestycyjne
Specjalność Zarządzanie Ryzykiem Finansowym

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

Specjalność Euroazja – Polityka i Gospodarka
Specjalność Międzynarodowe Polityki Rozwoju
Specjalność Polityka i Komunikacja Międzynarodowa
Specjalność Studia Euroazjatyckie

Kierunek Studia Miejskie

Specjalność Analityka Procesów Przestrzennych
Specjalność Zarządzanie Zasobami Miasta

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Specjalność Przedsiębiorczość w Rekreacji i Sporcie
Specjalność Nowoczesny Biznes Hotelarski i Gastronomiczny
Specjalność International Tourism Management (in English)
Specjalność Turystyka Międzynarodowa
Specjalność Zarządzanie Kongresami i Dużymi Wydarzeniami
Specjalność Menedżer Hotelarstwa i Gastronomii

Kierunek Zarządzanie

Specjalność Kooperacja w Biznesie
Specjalność Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Specjalność Psychologia w Zarządzaniu
Specjalność Zarządzanie Firmą
Specjalność Zarządzanie Small Businessem
Specjalność Zarządzanie Sprzedażą
Specjalność Zarządzanie Zasobami Niematerialnymi

Kierunek Zarządzanie Finansami Państwa
i Samorządu Terytorialnego

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność Projakościowe Zarządzanie Produkcją
Specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności
Specjalność Zarządzanie Projektami w Produkcji

Kierunek Zarządzanie Międzynarodowe

Kierunek Zarządzanie Projektami

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi