Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kierunki od A do Z

Kierunek Administracja

Specjalność Finanse i Zamówienia Publiczne
Specjalność Kadry w Administracji

Kierunek Analityka Gospodarcza

Specjalność Analityka Makroekonomiczna
Specjalność Analityka Mikroekonomiczna
Specjalność Analityka Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych

Kierunek Applied Informatics

Kierunek Audyt Finansowy

Kierunek Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem

Specjalność Bankowość Zaawansowana
Specjalność Zarządzanie Ryzykiem na Rynku
Bankowym i Ubezpieczeniowym

Kierunek Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

Kierunek Doradztwo Podatkowe

Kierunek Ekonomia

Specjalność Analityka Ekonomiczno-Finansowa
Specjalność Ekonomia Menedżerska
Specjalność Nieruchomości i Inwestycje
Specjalność Strategie Rozwoju Biznesu

Kierunek Europeistyka

Specjalność Biznes i Współpraca na Rynku Europejskim
Specjalność Menedżer Projektów Europejskich

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Specjalność Administracja Skarbowa
Specjalność Analityka Finansowa
Specjalność Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa
Specjalność Doradztwo Podatkowe
Specjalność Finanse i Administracja Publiczna
Specjalność Finanse Odpowiedzialnego i Innowacyjnego Biznesu
Specjalność Finanse Przedsiębiorstw
Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa
Specjalność Corporate Finance & Accounting
Specjalność Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Specjalność Rachunkowość Menedżerska
Specjalność Doradztwo Biznesowe
Specjalność Doradztwo Inwestycyjne
Specjalność Zarządzanie Bankiem
WISE

Kierunek Global Business Services

Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Planowanie i Inżynieria Przestrzenna (inż.)
Magisterskie 3- semestralne

Kierunek Informatyka Stosowana

Specjalność Inżynieria Oprogramowania
Specjalność Systemy Informacyjne
Specjalność Systemy Inteligentne

Kierunek Innowacje w Biznesie

Specjalność Instytucjonalne Formy Rozwoju Innowacji
Specjalność Menedżer Innowacji
Specjalność Zarządzanie Innowacjami
Specjalność Zarządzanie Start-upem

Kierunek Innowacyjność Produktu

Specjalność Projektowanie i Doskonalenie Produktu
Specjalność Promocja i Sprzedaż Produktu
Specjalność Rozwój i Komercjalizacja Produktu
Specjalność Rozwój i Zarządzanie Produktem

Kierunek Inżynieria Jakości Produktu

Kierunek Inżynieria Organizacji i Zarządzania

Specjalność Audyt Wewnętrzny i Controling Zarządczy
Specjalność Zarządzanie Rozwojem Biznesu

Kierunek Logistyka

Specjalność Business Logistics
Specjalność Menedżer Logistyki
Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw Międzynarodowych

Kierunek Logistyka Międzynarodowa

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa

Specjalność Analityka Rynku
Specjalność E-Marketing
Specjalność Handel Elektroniczny
Specjalność Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami
Specjalność Marketing Miast i Regionów
Specjalność Marketing Międzynarodowy
Specjalność Reklama i Public Relations
Specjalność Zarządzanie Produktem

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Specjalność Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Specjalność Handel Zagraniczny
Specjalność International Business

Kierunek Modern Business Management

Kierunek Organizacja i Zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność Projektowanie Systemów Zarządzania
Specjalność Zintegrowane Zarządzanie Korporacyjne

Kierunek Prawo

Kierunek Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Specjalność Innowacje w gospodarce
Specjalność Konsulting gospodarczy
Specjalność Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
Specjalność Przedsiębiorczość i nowe technologie

Kierunek Rachunkowość i Controlling

Specjalność Controlling
Specjalność Rachunkowość
Specjalność Rachunkowość według MSR i MSSF

Kierunek Rynki Finansowe

Specjalność Doradztwo Inwestycyjne
Specjalność Zarządzanie Ryzykiem Finansowym

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

Specjalność Euroazja – Polityka i Gospodarka
Specjalność Międzynarodowe Polityki Rozwoju
Specjalność Polityka i Komunikacja Międzynarodowa
Specjalność Studia Euroazjatyckie

Kierunek Studia miejskie

Specjalność Analityka Procesów Przestrzennych
Specjalność Zarządzanie Zasobami Miasta

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Specjalność Przedsiębiorczość w Rekreacji i Sporcie
Specjalność Nowoczesny Biznes Hotelarski i Gastronomiczny
Specjalność International Tourism Management (in English)
Specjalność Turystyka Międzynarodowa
Specjalność Zarządzanie Kongresami i Dużymi Wydarzeniami
Specjalność Menedżer Hotelarstwa i Gastronomii

Kierunek Zarządzanie

Specjalność Kooperacja w Biznesie
Specjalność Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Specjalność Zarządzanie Firmą
Specjalność Zarządzanie Small Businessem
Specjalność Zarządzanie Sprzedażą
Specjalność Zarządzanie Zasobami Niematerialnymi

Kierunek Zarządzanie Finansami Państwa
i Samorządu Terytorialnego

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie Międzynarodowe

Specjalność Globalne Systemy Logistyczne
Specjalność Zarządzanie w Projektach Międzynarodowych

Kierunek Zarządzanie projektami

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi